Aktuella snabblänkar:


» Företagens syn på regelförbättringsarbetet

» NNRs årliga SKOP-undersökning om hur företagarna upplever regelkrånglet

» Nyhetsbrev februari 2017

» NNRs kommunrapporter

» Systematisk utvärdering – Politiskt ansvarstagande för effektivare regler

» NNRs rapport om Bättre styrning för effektivare regelverk

» Effektivare svenska regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige

» NNRs och Regelrådets rapport om Goldplating

» Prenumerera på nyhetsbrevet

» Avsluta prenumeration

Tolv tankar

Läs hela Tolv tankar om byråkrati och regelförenkling av Anders Johnson.

Klicka på bilden för att läsa.(Pdf)

Tolv tankar om byråkrati och regelförenkling

Aktuellt

2017-04-21

Pressmeddelande: Företagens regelkostnader ökade med 5,6 miljarder 2016

Tillväxtverket publicerade den 13 april sin årliga rapport av hur företagens kostnader påverkas av nya eller ändrade regler. Resultatet visar på en kraftig ökning av företagens administrativa kostnader. Under 2016 ökade dessa med 3,6 miljarder kr, och sett över en fyraårsperiod har kostnaderna ökat med 1,2 miljarder kr per år i löpande priser.
» Läs mer
2017-04-05

Inbjudan: Better Regulation – for a more competitive Europe, den 11 maj 2017, kl. 13.00-15.00

Hur ser EUs regelförbättringsagenda ut de kommande åren? Vilka förväntningar har EU-kommissionen på medlemsstaterna och Sverige för att EU ska lyckas minska företagens regelbörda och bli konkurrenskraftigare? Vilka lösningar presenterar Sverige och vad innebär regelförbättringsarbetet för svenska och europeiska företag?

Vid NNRs seminarium presenterar och diskuterar vice ordförande i EU-kommissionen Frans Timmermans och näringsminister Mikael Damberg sina prioriteringar och syn på regelförbättringsarbetet i Sverige och Europa.
» Läs mer
2017-03-20

Företagens syn på regelförbättringsarbetet

I förra veckan släpptes NNRs SKOP-undersökning, vilket exempelvis DI skrev om.

Nu finns undersökningen också i ett mer lättillgängligt format att ladda hem här.
» Läs mer
2017-03-14

"Allt krångligare att driva företag"

Under denna rubrik skriver Dagens Industri den 14 mars om NNRs årliga SKOP-undersökning. I artikeln intervjuas, förutom NNRs Andrea Femrell, även Svenskt Näringslivs VD Carola Lemne och finansminister Magdalena Andersson.

Länk till artikeln finns här, dock är artikeln låst för icke-prenumeranter.

NNRs undersökning finns här.
» Läs mer
2017-03-14

Pressmeddelande: Svenska företagare saknar förtroende för regeringens regelförbättringsarbete

Ett regelverk som är effektivt och lätt administrerat är en viktig faktor för att företagen ska kunna växa, bli framgångsrika och bidra med välstånd och arbetstillfällen. Därför har också regelförbättringsåtgärder varit en prioritering hos de senaste regeringarna. Idag har dock hela 78 procent av landets företagare inget eller enbart litet förtroende för regeringens regelförbättringsarbete. En tredjedel av företagarna saknar helt förtroende. Detta enligt en SKOP-undersökning som Näringslivets Regelnämnd, NNR, beställt och som genomfördes i december 2016.
» Läs mer
2017-03-10

11 maj – SAVE THE DATE! Seminarium Better Regulation for a more competitive Europe

Vill du höra vad förste vice ordförande i EU-kommissionen Frans Timmermans har att säga om regelförbättringsarbetet i EU och förväntningarna på medlemsstaterna? Hur näringsminister Mikael Damberg arbetar med frågorna? Eller höra ordföranden i det danska implementeringsrådet Paul Mollerup berätta hur han och hans kollegor bidrar till att främja danska företags konkurrenskraft?
» Läs mer
2017-02-28

NNR Nyheter 1 2017

Effektivitet och kvalitet är ledord som alla borde hålla högt. Inte minst gäller detta inom regelförbättringsarbetet. I dagarna kom Regelrådets årsrapport för år 2016 och det var ingen munter läsning. Konsekvensutredningarna från regeringskansliet håller en fortsatt – och uppseendeväckande – låg nivå; endast 19 procent godkändes. Statliga myndigheter klarade sig bättre och fick godkänt i 77 procent av fallen. Samtidigt har bedömningsgrunderna ändrats. För att kvaliteten på konsekvensutredningarna ska höjas måste efterfrågan på bra konsekvensutredningar öka, annars saknas incitament för att utforma regler på ett effektivt sätt och med kvalitet.
» Läs mer
2017-03-16

Presskommentar: Lägre krav på konsekvensutredningar – en oroande utveckling

2017-02-23
Statliga Regelrådet publicerade den 22 februari sin årliga granskning av de konsekvensutredningar som offentliga utredningar, regeringen och statliga myndigheter är skyldiga att genomföra när nya eller förändrade regler för företag föreslås. Resultatet visar på en fortsatt mycket låg kvalitet för konsekvensutredningar från regeringskansliet, endast 19 procent godkändes, medan konsekvensutredningarna från statliga myndigheter fick godkänt i 77 procent av fallen.
» Läs mer
View this site in English

Seminarium den 11 maj!

Inbjudan: Better Regulation – for a more competitive Europe, den 11 maj 2017

Frans Timmermans

Vill du höra vad förste vice ordförande i EU-kommissionen Frans Timmermans har att säga om regelförbättringsarbetet i EU och förväntningarna på medlemsstaterna? Hur näringsminister Mikael Damberg arbetar med frågorna? Eller hur ordföranden i det danska implementeringsrådet Paul Mollerup och hans kollegor bidrar till att genomförande av EU-rätt i Danmark främjar danska företags konkurrenskraft?

I så fall är du varmt välkommen på NNRs seminarium "Better Regulation – for a more competitive Europe. How can Sweden and other Member States contribute?", den 11 maj, kl 13.00 - 15.00 i Stockholm.

Läs mer här!

Kommungranskning.se

Hur står sig din kommun? Nu finns samtliga resultat från NNRs granskning av kommunernas regeltillämpning här!

Nu är samtliga resultat från NNRs tredje undersökning om regelförbättring och regeltillämpning på kommunal nivå klara. Denna gång är det sex områden som granskats; företagslotsar, offentlig upphandling, serveringstillstånd, bygglov, livsmedelskontroll och miljöfarlig verksamhet. På projektets hemsida kommungranskning.se finns samtliga sex rapporter att ladda ner. Där finns även en stor databas där man enkelt kan välja ut en kommun och se resultaten, både från årets och föregående års undersökningar.

Klicka här för att komma dit!

Regelbloggen

» Läs mer på regelbloggen.nnr.se.


Om regelförbättringsarbetet i kommunerna: rapport från Norrköping!

I samband med NNRs stora projekt om granskning av regeltillämpning på kommunal nivå så gjorde vi besök i nästan samtliga av landets län, där vi presenterade resultaten. Mer om detta kan du läsa på hemsidan kommungranskning.se. Då träffade vi också många politiker och tjänstemän i kommunerna som hade ett stort intresse av frågorna och som arbetar med att genomföra olika insatser. Några av dessa får nu möjlighet att berätta lite mer om sitt arbete med att minska företagens regelbörda på den kommunala nivån. Först ut är Reidar Svedahl i Norrköping.

Politiker om regelförenkling

Birger Lahti

Intervju med Birger Lahti (V) | Ordinarie ledamot, ledamot i Näringsutskottet

Hur ser ditt parti på behovet av att minska företagens regelbörda?

Allt onödigt krångel är säkert en belastning, så onödigt regelkrångel bör tas bort.

» Läs hela intervjun