Aktuella snabblänkar:


» Företagens syn på regelförbättringsarbetet

» NNRs årliga SKOP-undersökning om hur företagarna upplever regelkrånglet

» Nyhetsbrev februari 2017

» NNRs kommunrapporter

» Systematisk utvärdering – Politiskt ansvarstagande för effektivare regler

» Prioriteringar i regelförbättringsarbetet

» NNRs rapport om Bättre styrning för effektivare regelverk

» NNRs och Regelrådets rapport om Goldplating

» Effektivare svenska regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige

» Prenumerera på nyhetsbrevet

» Avsluta prenumeration

Tolv tankar

Läs hela Tolv tankar om byråkrati och regelförenkling av Anders Johnson.

Klicka på bilden för att läsa.(Pdf)

Tolv tankar om byråkrati och regelförenkling

Aktuellt

2017-03-20

Företagens syn på regelförbättringsarbetet

I förra veckan släpptes NNRs SKOP-undersökning, vilket exempelvis DI skrev om.

Nu finns undersökningen också i ett mer lättillgängligt format att ladda hem här.
» Läs mer
2017-03-14

"Allt krångligare att driva företag"

Under denna rubrik skriver Dagens Industri den 14 mars om NNRs årliga SKOP-undersökning. I artikeln intervjuas, förutom NNRs Andrea Femrell, även Svenskt Näringslivs VD Carola Lemne och finansminister Magdalena Andersson.

Länk till artikeln finns här, dock är artikeln låst för icke-prenumeranter.

NNRs undersökning finns här.
» Läs mer
2017-03-14

Pressmeddelande: Svenska företagare saknar förtroende för regeringens regelförbättringsarbete

Ett regelverk som är effektivt och lätt administrerat är en viktig faktor för att företagen ska kunna växa, bli framgångsrika och bidra med välstånd och arbetstillfällen. Därför har också regelförbättringsåtgärder varit en prioritering hos de senaste regeringarna. Idag har dock hela 78 procent av landets företagare inget eller enbart litet förtroende för regeringens regelförbättringsarbete. En tredjedel av företagarna saknar helt förtroende. Detta enligt en SKOP-undersökning som Näringslivets Regelnämnd, NNR, beställt och som genomfördes i december 2016.
» Läs mer
2017-03-10

11 maj – SAVE THE DATE! Seminarium Better Regulation for a more competitive Europe

Vill du höra vad förste vice ordförande i EU-kommissionen Frans Timmermans har att säga om regelförbättringsarbetet i EU och förväntningarna på medlemsstaterna? Hur näringsminister Mikael Damberg arbetar med frågorna? Eller höra ordföranden i det danska implementeringsrådet Paul Mollerup berätta hur han och hans kollegor bidrar till att främja danska företags konkurrenskraft?
» Läs mer
2017-02-28

NNR Nyheter 1 2017

Effektivitet och kvalitet är ledord som alla borde hålla högt. Inte minst gäller detta inom regelförbättringsarbetet. I dagarna kom Regelrådets årsrapport för år 2016 och det var ingen munter läsning. Konsekvensutredningarna från regeringskansliet håller en fortsatt – och uppseendeväckande – låg nivå; endast 19 procent godkändes. Statliga myndigheter klarade sig bättre och fick godkänt i 77 procent av fallen. Samtidigt har bedömningsgrunderna ändrats. För att kvaliteten på konsekvensutredningarna ska höjas måste efterfrågan på bra konsekvensutredningar öka, annars saknas incitament för att utforma regler på ett effektivt sätt och med kvalitet.
» Läs mer
2017-03-16

Presskommentar: Lägre krav på konsekvensutredningar – en oroande utveckling

2017-02-23
Statliga Regelrådet publicerade den 22 februari sin årliga granskning av de konsekvensutredningar som offentliga utredningar, regeringen och statliga myndigheter är skyldiga att genomföra när nya eller förändrade regler för företag föreslås. Resultatet visar på en fortsatt mycket låg kvalitet för konsekvensutredningar från regeringskansliet, endast 19 procent godkändes, medan konsekvensutredningarna från statliga myndigheter fick godkänt i 77 procent av fallen.
» Läs mer
2017-01-16

Cass Sunstein hos NNR - vad kan vi lära av den amerikanska modellen?

Mycket av arbetet med ändamålsenliga regler i USA bedrivs från Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA), som Sunstein var chef för mellan 2009 och 2012 under president Obamas första administration. OIRA instiftades 1981 av dåvarande president Ronald Reagan och sedan starten beräknas OIRA ha besparat amerikanska företag och medborgare mer än 250 miljarder dollar. Mängder av regelverk har minskats i omfattning eller stoppats helt tack vare OIRAs inflytande.
» Läs mer
2016-12-15

Mora sänker avgifterna för serveringstillstånd

I NNRs rapport om serveringstillstånd visade det sig att Mora var den dyraste kommunen i landet just på avgiften för att söka serveringstillstånd. Detta föll inte i god jord hos kommunpolitikerna, som således tog tag i saken och nu avser att sänka dessa avgifter. En riktigt trevlig nyhet!
 
Läs artikeln här!
» Läs mer
View this site in English

11 maj – SAVE THE DATE!

Seminarium Better Regulation for a more competitive Europe

Frans Timmermans

Vill du höra vad förste vice ordförande i EU-kommissionen Frans Timmermans har att säga om regelförbättringsarbetet i EU och förväntningarna på medlemsstaterna? Hur näringsminister Mikael Damberg arbetar med frågorna? Eller hur ordföranden i det danska implementeringsrådet Paul Mollerup och hans kollegor bidrar till att genomförande av EU-rätt i Danmark främjar danska företags konkurrenskraft?

Anteckna i så fall eftermiddagen den 11 maj i kalendern. Då kommer de och andra att medverka på ett seminarium i Stockholm som NNR arrangerar. Mer information om detta kommer framgent.

Kommungranskning.se

Hur står sig din kommun? Nu finns samtliga resultat från NNRs granskning av kommunernas regeltillämpning här!

Nu är samtliga resultat från NNRs tredje undersökning om regelförbättring och regeltillämpning på kommunal nivå klara. Denna gång är det sex områden som granskats; företagslotsar, offentlig upphandling, serveringstillstånd, bygglov, livsmedelskontroll och miljöfarlig verksamhet. På projektets hemsida kommungranskning.se finns samtliga sex rapporter att ladda ner. Där finns även en stor databas där man enkelt kan välja ut en kommun och se resultaten, både från årets och föregående års undersökningar.

Klicka här för att komma dit!

Regelbloggen

» Läs mer på regelbloggen.nnr.se.


Hängde samhället med när mjölkbonden klev ut på världsmarknaden?

De svenska mjölkföretagen har under de senaste decennierna utvecklats i samma snabba takt som övriga samhället. Vår kunskap om kvalitet och säkerhet inom livsmedel, djurvälfärd och vår påverkan på miljön har ökat. Regelbördan har successivt byggts på för att säkerställa att inga misstag begås. Myndigheters vilja att lägga till regler har dock varit större än ambitionen att ta bort eller förnya dem. För mjölkföretagaren har det inneburit en oproportionerlig ökning av regelbördan. Förutom alla vanliga regler för företag måste mjölkföretagaren vara väl insatt inom regelverken för djurskydd, naturvård, miljö, livsmedel samt EU:s jordbrukspolitik.

Politiker om regelförenkling

Elisabet Knutsson

Intervju med Elisabet Knutsson (MP) | Ordinarie ledamot, suppleant i Näringsutskottet

Hur ser ditt parti på behovet av att minska företagens regelbörda?

Miljöpartiet har länge varit en förespråkare för minskad regelbörda för företagen. Vi vill minska den administrativa bördan för företag och också förenkla och minska regelbördan för de mindre företagen.

» Läs hela intervjun