Aktuella snabblänkar:


» NNRs och Regelrådets rapport om Goldplating

» Nyhetsbrev April 2015

» Newsletter February 2015

» Effektivare svenska regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige

» Prenumerera på nyhetsbrevet

» Avsluta prenumeration

» Näringslivets regelförbättringsförslag
2011-2014

Tolv tankar

Läs hela Tolv tankar om byråkrati och regelförenkling av Anders Johnson.

Klicka på bilden för att läsa.(Pdf)

Tolv tankar om byråkrati och regelförenkling

Aktuellt

2015-05-28

NNR välkomnar ny medarbetare!

Den 1 augusti börjar August Liljeqvist på NNR som sakkunnig. Han är jurist, 45 år gammal och kommer närmast från Privattandläkarna. NNR hälsar August varmt välkommen och ser fram emot att han börjar hos oss.
» Läs mer
2015-05-21

Pressmeddelande: EU-kommissionen presenterar sitt regelförbättringspaket 2015

Den 19 maj publicerade EU-kommissionen med vice president Frans Timmermans som avsändare sitt regelförbättringspaket 2015 ”Better Regulation Package”.
» Läs mer
2015-05-11

Myndigheterna behöver effektiva verktyg om de ska lyckas i sitt regelförenklingsarbete

Näringslivets Regelnämnds, NNR, seminarium om vilka verktyg myndigheterna behöver i sitt regelförbättringsarbete samlade ca 60 personer på World Trade Center i Stockholm den 8 maj. NNRs VD Andrea Femrell ledde seminariet där tre generaldirektörer fick berätta om sina myndigheters regelförbättringsarbete och vilka verktyg de önskade sig för att kunna bli mer effektiva.
» Läs mer
2015-04-29

NNRs VD Andrea Femrell intervjuad i Regelrådets nyhetsbrev

NNRs VD Andrea Femrell intervjuas I Regelrådets nyhetsbrev Regelrätt april 2015.
» Läs mer
2015-04-28

NNR Nyheter 2 2015

Regelförbättringsarbetet som bedrivits under senare år har till stor del skett genom de centrala förvaltningsmyndigheternas försorg på uppdrag av regeringen. Samtidigt har förbättringsåtgärderna på de områden som är viktiga för företagen ofta inte fått den märkbara förändring som företagen velat ha och behövt, trots att det varit regeringens mål.
» Läs mer
2015-04-13

Inbjudan till seminarium:
Vilka verktyg behöver myndigheterna för att lyckas i sitt regelförenklingsarbete för företagen?

NNRs seminarium äger rum den 8 maj på World Trade Center i Stockholm och har fokus på vad myndigheterna själva anser att de behöver för att kunna genomföra ett effektivt regelförbättringsarbete. Deltar gör både generaldirektörer och företrädare för politik och forskning.
» Läs mer
2015-04-01

Debattartikel: EU-lagar får inte krångla till det för företagen

NNRs VD Andrea Femrell och sakkunnig Karin Atthoff skriver i Dagens Samhälle om att näringslivet efterfrågar ett bättre genomförande av EU-lagstiftning, då företagen upplever att Sverige allt för ofta går utöver vad som krävs. Detta leder till onödigt regelkrångel, kostnader för företag i Sverige och handelshinder på den inre marknaden. NNR:s förhoppning inför 2015 är att regeringen visar handlingskraft i frågan.
» Läs mer
2015-03-31

Pressmeddelande: Stark styrning från regeringen krävs för att företagen ska få minskat uppgiftslämnande

Den 30 mars överlämnade Uppgiftslämnarutredningen sitt slutbetänkande till Näringsminister Mikael Damberg. Utredningens förslag är ett viktigt steg på vägen mot ett effektivare och mer förenklat uppgiftslämnande för företagen. Samtidigt kvarstår stora utmaningar för att systemet för uppgiftslämnande som utredningen föreslår ska fungera som det är tänkt och att uppgiftslämnandet i förlängningen faktiskt minskar och förenklas.
» Läs mer

Regelbloggen

» Läs mer på regelbloggen.nnr.se.


"Jag vill ju göra rätt"

För mig som lantbruksföretagare är viktiga frågor att jobba med just nu den akuta situationen för landets mjölkbönder, jordbrukspolitiken, en nationell livsmedelsstrategi, konkurrensvillkor, skattepolitik och företagsutveckling på landsbygden. Men också förutsättningarna för förnybar energi, en hållbar rovdjursförvaltning och ett rimligt vattendirektiv.

Regeltillämpning i kommunerna

NNR har granskat hur regeltillämpningen i kommunerna fungerar. Läs rapporter, länsredovisningar och se hur din kommun står sig i jämförelse med andra i den nya databasen här.