Aktuella snabblänkar:


» Nyhetsbrev April 2014

» Prioriteringar i regelförbättringsarbetet 2013

» Newsletter March 2012

» NNR:s Regelrapport 2012

» Prenumerera på nyhetsbrevet

» Avsluta prenumeration

» Näringslivets regelförbättringsförslag
2011-2014

Tolv tankar

Läs hela Tolv tankar om byråkrati och regelförenkling av Anders Johnson.

Klicka på bilden för att läsa.(Pdf)

Tolv tankar om byråkrati och regelförenkling

Aktuellt

2014-04-17

Pressmeddelande: NNRs Jens Hedström till Svenskt Näringslivs Brysselkontor

Efter åtta år som VD för Näringslivets Regelnämnd, NNR, lämnar Jens Hedström för att bli chef för Svenskt Näringslivs Brysselkontor.
» Läs mer
2014-04-16

Bättre regler ger nya jobb

Minskar arbetslösheten om det blir enklare och mer lönsamt att driva företag i Sverige? Ställer man denna fråga till det svenska folket så blir svaret ett klart jakande - och detta oberoende av ålder, kön, partisympatier osv. Vi från näringslivet håller med; ett bättre regelverk ger företagen godare möjligheter att växa och därmed också skapa fler arbetstillfällen.
» Läs mer
2014-04-01

NNR Nyheter 2 2014: Goda förebilder finns!

I våra 290 kommuner finns det massor av goda exempel att hämta inspiration av. Vi på NNR har valt ut 20 exempel och kommer en gång i veckan att lyfta fram goda erfarenheter från kommuner och länsstyrelser som kan tjäna som förebilder i regelförbättringsarbetet. Ibland kommer vi också att bjuda på exempel från andra länder eller vår egen nationella nivå.
» Läs mer
2014-03-18

NNR stödjer utredningsförslag om en väg in för företagens uppgiftslämnande

Remisstiden för att lämna synpunkter på uppgiftslämnarutredningens förslag om företagens uppgiftslämnande har gått ut. NNR stödjer i huvudsak utredningens förslag men anser att den tilltänkta myndigheten eller organisationen med uppgift att ansvara för samordningen av uppgiftslämnandet måste få större befogenheter gentemot myndigheter som kräver in uppgifter från företagen.
» Läs mer
2014-03-11

Världsbanken om svenskt företagsklimat

Den 10 mars arrangerade Finansdepartementet tillsammans med Näringsdepartementet ett seminarium om svenskt företagsklimat med anledning av Världsbankens första del av sin studie av svenskt företagsklimat presenterades.
» Läs mer
2014-02-28

NNR Nyheter 1 2014

Supervalåret 2014. Först ut är Europaparlamentsvalet, som av många kallas ”det glömda valet”. Detta är olyckligt eftersom EU påverkar oss så mycket mer än vad vi kanske till vardags tror. För oss som jobbar med att försöka få till stånd bättre villkor för företagen är EU nästan lika viktigt som nationerna. Hälften av reglerna som styr företagens vardag beslutas gemensamt av EU.
» Läs mer
2014-02-25

Committing the new Commission to Social Europe (S&D 19 feb 2014)

Den socialistiska gruppen i EU-parlamentet arrangerade för första gången en konferens om regelförenklingar. Under rubriken ”Regulation without red tape” var NNRs VD Jens Hedström inbjuden för att ge BusinessEuropes och företagens syn på det pågående EU-arbetet. Jens Hedström konstaterade att regler behövs, men att de europeiska regelverken kostar för mycket jämfört med våra konkurrentländers.
» Läs mer
2014-02-03

Pressmeddelande: Nya regler försämrar företagens konkurrenskraft

Den 3 februari överlämnar Regelrådet sin årsrapport för år 2013 till Regeringen. Av rapporten framgår att kvaliteten i förhållande till året innan sjunkit, utifrån de kriterier som Regelrådet granskar. Regelrådet framhåller bl.a. själva att ”regeringskansliet och departementen har sämre statistik än någonsin”.
» Läs mer

Förebilder

» Läs mer om förebilderna här.


FÖREBILD: LAHOLMS KOMMUN
Företagslots – för tillgänglighetens skull

Laholms kommun fick indikationer från företagen att de upplevde kontakterna med kommunen som krångliga. Det var besvärligt att ringa runt till olika handläggare när man önskade svar på olika frågor och dessutom kunde svaren bli olika beroende på vem företagarna fick tala med.

Kandidater om EU:s regelarbete

Marit Paulsen

Intervju med Marit Paulsen (FP), kandidat till EU-parlamentet

Är regelförbättring för företag/smart regulation något du avser arbeta med om du tar plats i EU-parlamentet nästa mandatperiod? I såfall, hur?
Ja, men främst inom de områden jag fokuserar på dvs jordbruk, landsbygdsutveckling, djurskydd/djurhälsa och mat. Detta kommer jag att göra i jordbruksutskottet.

» Läs hela intervjun

Regeltillämpning i kommunerna

NNR har granskat hur regeltillämpningen i kommunerna fungerar. Läs rapporter, länsredovisningar och se hur din kommun står sig i jämförelse med andra i den nya databasen här.

Politiker om regelförenkling

Mats Odell

Intervju med Mats Odell (KD) | Riksdagsledamot, ordförande i näringsutskottet

Hur ser ditt parti på behovet av att minska företagens regelbörda?

Allianspartierna har sedan 2006 arbetat för att göra det enklare att driva företag. Under perioden 2006-2010 sänktes de administrativa kostnaderna för företagen med 7 miljarder. Uppemot 500 förenklingsförslag har genomförts. Ändå upplever många företagare att krånglet inte har minskat. Därför måste vi göra mer och ge oss på det krångel som är påtagligt i företagens vardag. Enkla regler är en grundläggande förutsättning för att människor ska vilja starta företag och att företagen ska kunna växa och anställa.

» Läs hela intervjun