Aktuella snabblänkar:


» NNRs och Regelrådets rapport om Goldplating

» Nyhetsbrev Februari 2015

» Newsletter February 2015

» Effektivare svenska regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige

» Prenumerera på nyhetsbrevet

» Avsluta prenumeration

» Näringslivets regelförbättringsförslag
2011-2014

Tolv tankar

Läs hela Tolv tankar om byråkrati och regelförenkling av Anders Johnson.

Klicka på bilden för att läsa.(Pdf)

Tolv tankar om byråkrati och regelförenkling

Aktuellt

2015-04-13

Inbjudan till seminarium:
Vilka verktyg behöver myndigheterna för att lyckas i sitt regelförenklingsarbete för företagen?

NNRs seminarium äger rum den 8 maj på World Trade Center i Stockholm och har fokus på vad myndigheterna själva anser att de behöver för att kunna genomföra ett effektivt regelförbättringsarbete. Deltar gör både generaldirektörer och företrädare för politik och forskning.
» Läs mer
2015-04-01

Debattartikel: EU-lagar får inte krångla till det för företagen

NNRs VD Andrea Femrell och sakkunnig Karin Atthoff skriver i Dagens Samhälle om att näringslivet efterfrågar ett bättre genomförande av EU-lagstiftning, då företagen upplever att Sverige allt för ofta går utöver vad som krävs. Detta leder till onödigt regelkrångel, kostnader för företag i Sverige och handelshinder på den inre marknaden. NNR:s förhoppning inför 2015 är att regeringen visar handlingskraft i frågan.
» Läs mer
2015-03-31

Pressmeddelande: Stark styrning från regeringen krävs för att företagen ska få minskat uppgiftslämnande

Den 30 mars överlämnade Uppgiftslämnarutredningen sitt slutbetänkande till Näringsminister Mikael Damberg. Utredningens förslag är ett viktigt steg på vägen mot ett effektivare och mer förenklat uppgiftslämnande för företagen. Samtidigt kvarstår stora utmaningar för att systemet för uppgiftslämnande som utredningen föreslår ska fungera som det är tänkt och att uppgiftslämnandet i förlängningen faktiskt minskar och förenklas.
» Läs mer
2015-03-12

Näringslivets Regelnämnd, NNR, söker sakkunnig medarbetare

Näringslivets Regelnämnd, NNR, är en oberoende, politiskt obunden ideell förening. Bland medlemmarna finns 18 svenska näringslivsorganisationer och branschförbund som tillsammans representerar drygt 300 000 företag. NNR samordnar näringslivets granskning av konsekvensanalyser av förslag till nya eller ändrade regler samt koordinerar näringslivets regelförbättringsarbete på nationell- och EU-nivå.

Som medarbetare på NNR ligger fokus framför allt på att självständigt och tillsammans med NNR:s medlemmar verka för, utveckla och vidta åtgärder som innebär effektivare och mindre kostsamma regler för företagen i Sverige och EU, samt en minskning av företagens uppgiftslämnande.
» Läs mer
2015-03-03

Företagares röster på Regelbloggen

En gång i månaden ett tag framöver kommer olika företagare att ge uttryck för sina tankar kring regelförbättring, regelbörda och annan byråkrati som ingår i en företagares vardag. Dessa tankar och resonemang kommer ni att kunna läsa här på NNRs Regelblogg.

Först ut är Anita Roll, VD och ägare av IT-företaget Qtema. Hennes text hittar du här.

PS. Vill du också skriva ett inlägg till Regelbloggen? Hör då av dig till Susanne Ydstedt.

» Läs mer
2015-02-26

NNR Newsletter 1 2015

NNR is pleased that better regulation has been given a renewed and stronger focus at EU level with the appointment of a commissioner in charge of better regulation, first Vice-President Frans Timmermans.
» Läs mer
2015-02-25

NNR Nyheter 1 2015

Efter den s.k. decemberöverenskommelsen har det politiska läget stabiliserats något, men på regelförbättringsområdet upplever vi det fortfarande som oklart hur regeringen konkret vill gå vidare. Flera viktiga frågor behöver tas om hand. Som exempel kan nämnas vilka målsättningar och konkreta förbättringsförslag regeringen vill prioritera liksom Regelrådets roll och mandat som granskare av konsekvensutredningar.
» Läs mer
2015-01-29

Seminarium: Hur får vi effektivare och mindre kostsamma regler?

Lagom till att de nya riksdagsledamöterna börjat bli varma i kläderna arrangerade Näringslivets Regelnämnd, NNR, ett seminarium för dem om regelförbättring under rubriken ”Hur får vi effektivare och mindre kostsamma regler?” Seminariet ägde rum den 28 januari på Kungliga Myntkabinettet i Stockholm.
» Läs mer

Regelbloggen

» Läs mer på regelbloggen.nnr.se.


Sätt patienternas väl före byråkraternas

Mama Mia bedriver privat mödra- och barnvård samt husläkarmottagningen To Care i Stockholm och Malmö. Dessa är mycket uppskattade alternativ bland våra patienter. Vi följer familjen från graviditeten och genom barnets uppväxt.

Regeltillämpning i kommunerna

NNR har granskat hur regeltillämpningen i kommunerna fungerar. Läs rapporter, länsredovisningar och se hur din kommun står sig i jämförelse med andra i den nya databasen här.