Aktuella snabblänkar:


» NNRs och Regelrådets rapport om Goldplating

» Nyhetsbrev Februari 2015

» Newsletter February 2015

» Effektivare svenska regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige

» Prenumerera på nyhetsbrevet

» Avsluta prenumeration

» Näringslivets regelförbättringsförslag
2011-2014

Tolv tankar

Läs hela Tolv tankar om byråkrati och regelförenkling av Anders Johnson.

Klicka på bilden för att läsa.(Pdf)

Tolv tankar om byråkrati och regelförenkling

Aktuellt

2015-03-03

Företagares röster på Regelbloggen

En gång i månaden ett tag framöver kommer olika företagare att ge uttryck för sina tankar kring regelförbättring, regelbörda och annan byråkrati som ingår i en företagares vardag. Dessa tankar och resonemang kommer ni att kunna läsa här på NNRs Regelblogg.

Först ut är Anita Roll, VD och ägare av IT-företaget Qtema. Hennes text hittar du här.

PS. Vill du också skriva ett inlägg till Regelbloggen? Hör då av dig till Susanne Ydstedt.

» Läs mer
2015-02-26

NNR Newsletter 1 2015

NNR is pleased that better regulation has been given a renewed and stronger focus at EU level with the appointment of a commissioner in charge of better regulation, first Vice-President Frans Timmermans.
» Läs mer
2015-02-25

NNR Nyheter 1 2015

Efter den s.k. decemberöverenskommelsen har det politiska läget stabiliserats något, men på regelförbättringsområdet upplever vi det fortfarande som oklart hur regeringen konkret vill gå vidare. Flera viktiga frågor behöver tas om hand. Som exempel kan nämnas vilka målsättningar och konkreta förbättringsförslag regeringen vill prioritera liksom Regelrådets roll och mandat som granskare av konsekvensutredningar.
» Läs mer
2015-01-29

Seminarium: Hur får vi effektivare och mindre kostsamma regler?

Lagom till att de nya riksdagsledamöterna börjat bli varma i kläderna arrangerade Näringslivets Regelnämnd, NNR, ett seminarium för dem om regelförbättring under rubriken ”Hur får vi effektivare och mindre kostsamma regler?” Seminariet ägde rum den 28 januari på Kungliga Myntkabinettet i Stockholm.
» Läs mer
2015-01-19

Pressmeddelande: Regelrådets makt måste stärkas så företagens konkurrenskraft inte försämras

Den 19 januari överlämnade Regelrådet sin slutrapport för åren 2009-2014 till Näringsministern. Trots betydelsefulla insatser under ett antal år är kvaliteten på konsekvensutredningarna fortfarande låg. Regelrådet, som i samband med årsskiftet uppgick i Tillväxtverket, framhåller i sin rapport att det över tid inte sett förbättringar av konsekvensutredningarnas kvalitet på det generella planet. Dessutom har det noterat ett minskat intresse för dessa viktiga frågor under senare år.
» Läs mer
2014-12-17

NNR Nyheter 6 2014

Tidigt i vår blir det som bekant extraval och vi är förstås nyfikna på vilken roll regelförbättringsfrågan får i valrörelsen och i den kommande regeringsförklaringen. De flesta partier är ense om att det är viktigt att minska företagens regelbörda för att underlätta för företagen att växa, bli framgångsrika och därmed få möjligheter att skapa fler jobb och ökad tillväxt.
» Läs mer
2014-12-05

Vad händer på regelförbättringsområdet? Medlemsseminarium med företrädare för regeringen och NNR

Onsdagen den 3 december bjöd NNR in sina medlemsorganisationer till ett seminarium med temat ”Vad händer på regelförbättringsområdet?”. Medverkade gjorde Joakim Bourelius, politisk sakkunnig på Näringsdepartementet, som berättade om vad regeringen vill på regelförbättringsområdet och Andrea Femrell, VD för NNR, som redogjorde för näringslivets prioriteringar och önskemål.
» Läs mer
2014-10-27

NNR kommenterar regeringens budget: Vad är regeringens målsättning med regelförbättringsarbetet?

I regeringsförklaringen angavs ingångsvärdet för regeringens regelförbättringsarbete med orden ”Företagande ska underlättas genom förenklade regelverk”. Vid en närmare genomläsning av regeringens första budget kan detta dock tolkas som om att regelförbättringsarbetet ska förenklas för regeringen - men inte regelverken för företagen.
» Läs mer

Regelbloggen

» Läs mer på regelbloggen.nnr.se.


Pappersexercis och regelhets – hur orkar man?

Det är massor av regler och myndighetsdokument som man som egen företagare ”drabbas” av. Språket är ofta obegripligt och man känner sig oftast utsatt och ifrågasatt. Hur hanterar du dessa situationer? Jag kan ge lite inspiration utifrån egna erfarenheter.

Regeltillämpning i kommunerna

NNR har granskat hur regeltillämpningen i kommunerna fungerar. Läs rapporter, länsredovisningar och se hur din kommun står sig i jämförelse med andra i den nya databasen här.