Aktuella snabblänkar:


» Nyhetsbrev April 2014

» Prioriteringar i regelförbättringsarbetet 2013

» Newsletter March 2012

» NNR:s Regelrapport 2012

» Prenumerera på nyhetsbrevet

» Avsluta prenumeration

» Näringslivets regelförbättringsförslag
2011-2014

Tolv tankar

Läs hela Tolv tankar om byråkrati och regelförenkling av Anders Johnson.

Klicka på bilden för att läsa.(Pdf)

Tolv tankar om byråkrati och regelförenkling

Aktuellt

2014-04-17

Pressmeddelande: NNRs Jens Hedström till Svenskt Näringslivs Brysselkontor

Efter åtta år som VD för Näringslivets Regelnämnd, NNR, lämnar Jens Hedström för att bli chef för Svenskt Näringslivs Brysselkontor.
» Läs mer
2014-04-16

Bättre regler ger nya jobb

Minskar arbetslösheten om det blir enklare och mer lönsamt att driva företag i Sverige? Ställer man denna fråga till det svenska folket så blir svaret ett klart jakande - och detta oberoende av ålder, kön, partisympatier osv. Vi från näringslivet håller med; ett bättre regelverk ger företagen godare möjligheter att växa och därmed också skapa fler arbetstillfällen.
» Läs mer
2014-04-01

NNR Nyheter 2 2014: Goda förebilder finns!

I våra 290 kommuner finns det massor av goda exempel att hämta inspiration av. Vi på NNR har valt ut 20 exempel och kommer en gång i veckan att lyfta fram goda erfarenheter från kommuner och länsstyrelser som kan tjäna som förebilder i regelförbättringsarbetet. Ibland kommer vi också att bjuda på exempel från andra länder eller vår egen nationella nivå.
» Läs mer
2014-03-18

NNR stödjer utredningsförslag om en väg in för företagens uppgiftslämnande

Remisstiden för att lämna synpunkter på uppgiftslämnarutredningens förslag om företagens uppgiftslämnande har gått ut. NNR stödjer i huvudsak utredningens förslag men anser att den tilltänkta myndigheten eller organisationen med uppgift att ansvara för samordningen av uppgiftslämnandet måste få större befogenheter gentemot myndigheter som kräver in uppgifter från företagen.
» Läs mer
2014-03-11

Världsbanken om svenskt företagsklimat

Den 10 mars arrangerade Finansdepartementet tillsammans med Näringsdepartementet ett seminarium om svenskt företagsklimat med anledning av Världsbankens första del av sin studie av svenskt företagsklimat presenterades.
» Läs mer
2014-02-28

NNR Nyheter 1 2014

Supervalåret 2014. Först ut är Europaparlamentsvalet, som av många kallas ”det glömda valet”. Detta är olyckligt eftersom EU påverkar oss så mycket mer än vad vi kanske till vardags tror. För oss som jobbar med att försöka få till stånd bättre villkor för företagen är EU nästan lika viktigt som nationerna. Hälften av reglerna som styr företagens vardag beslutas gemensamt av EU.
» Läs mer
2014-02-25

Committing the new Commission to Social Europe (S&D 19 feb 2014)

Den socialistiska gruppen i EU-parlamentet arrangerade för första gången en konferens om regelförenklingar. Under rubriken ”Regulation without red tape” var NNRs VD Jens Hedström inbjuden för att ge BusinessEuropes och företagens syn på det pågående EU-arbetet. Jens Hedström konstaterade att regler behövs, men att de europeiska regelverken kostar för mycket jämfört med våra konkurrentländers.
» Läs mer
2014-02-03

Pressmeddelande: Nya regler försämrar företagens konkurrenskraft

Den 3 februari överlämnar Regelrådet sin årsrapport för år 2013 till Regeringen. Av rapporten framgår att kvaliteten i förhållande till året innan sjunkit, utifrån de kriterier som Regelrådet granskar. Regelrådet framhåller bl.a. själva att ”regeringskansliet och departementen har sämre statistik än någonsin”.
» Läs mer

Förebilder

» Läs mer om förebilderna här.


FÖREBILD: REFORMER SOM FÖRENKLAR
Avskaffande av revisionsplikt och sänkt aktiekapital

Under de senaste åren har det skett ett par reformer som underlättat för de allra minsta småföretagen och alla nystartade företag. Två av dessa reformer är avskaffandet av revisionsplikten för vissa bolag och ett annat är att aktiekapitalet sänkts från 100 000 kr till 50 000 kr.

Kandidater om EU:s regelarbete

Marita Ulvskog

Intervju med Marit Paulsen (FP), kandidat till EU-parlamentet

Är regelförbättring för företag/smart regulation något du avser arbeta med om du tar plats i EU-parlamentet nästa mandatperiod? I såfall, hur?
Att hela tiden sträva efter regelförbättringar måste vara en självklar del i lagstiftningsarbetet. Detta måste finnas med i lagstiftningsprocessen på alla sakområden. EU-kommissionen har de senaste åren gjort ett bra jobb när det gäller att föreslå effektiviseringar av flera regelverk. Det är en positivt process som bör drivas vidare. Detta måste dock göras på ett klokt och balanserat sätt. Effektiviseringen får t ex inte innebära klumpiga urholkningar som leder till att arbetsmiljöarbetet försämras.

» Läs hela intervjun

Regeltillämpning i kommunerna

NNR har granskat hur regeltillämpningen i kommunerna fungerar. Läs rapporter, länsredovisningar och se hur din kommun står sig i jämförelse med andra i den nya databasen här.

Politiker om regelförenkling

Jonas Eriksson

Intervju med Jonas Eriksson (MP) | Riksdagsledamot, vice ordförande näringsutskottet

Hur ser ditt parti på behovet av att minska företagens regelbörda?

Det är mycket viktig. Regelbördan hämmar många från att starta och utveckla sitt företag. Redan 2006 kom MP överens med de borgerliga partierna om att minska regelbördan med 25 procent till 2010. Tyvärr har regeringen misslyckats och vid uppföljningen 2010 hade regelkrånglet bara minskat med 7 procent. Enligt Riksrevisionen ansåg hela 73 procent av Sveriges företagare att det fortfarande 2012 var lika krångligt – eller till och med krångligare. Det har kostat Sverige och småföretagen många arbetstillfällen. NUTEK har beräknat att regelkrånglet kostar svenska företag 100 miljarder kr/år.

» Läs hela intervjun