Aktuella snabblänkar:


» Prioriteringar i regelförbättringsarbetet

» NNRs årliga SKOP-undersökning om hur företagarna upplever regelkrånglet

» Nyhetsbrev Februari 2016

» NNRs rapport om Bättre styrning för effektivare regelverk

» NNRs och Regelrådets rapport om Goldplating

» Effektivare svenska regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige

» Prenumerera på nyhetsbrevet

» Avsluta prenumeration

Tolv tankar

Läs hela Tolv tankar om byråkrati och regelförenkling av Anders Johnson.

Klicka på bilden för att läsa.(Pdf)

Tolv tankar om byråkrati och regelförenkling

Aktuellt

2016-04-20

Politiker och företag om prioriteringar i regelförbättringsarbetet

Vad tycker egentligen riksdagspartierna bör prioriteras i det viktiga regelförbättringsarbetet för företag? Och, vad tycker företagarna själva? NNR har ställt frågor till partiernas talespersoner och via SKOP till företagen. Allt är sammanställt i en broschyr som du kan läsa och ladda ner!
» Läs mer
2016-04-19

Inbjudan till NNRs seminarium den 13 maj i Stockholm: Politisk makt med oklart ansvar?

Välkommen till ett seminarium med fokus på behovet av och ansvaret för att utvärdera fattade beslut och regler som omger företagandet!
» Läs mer
2016-04-12

"NNR har fingrarna i alla syltburkar"

Företagare och dess företrädare anser i allmänhet att många av dagens regler är både krångliga och kostsamma. För att komma till rätta med detta jobbar NNR – Näringslivets regelnämnd – för att regelverket ska effektiviseras och uppgiftslämnandet minska. Detta i en intervju med NNRs VD Andrea Femrell i tidningen Konsulten.
» Läs mer
2016-03-31

Exempel på överimplementering (goldplating) inom arbetsmiljöområdet

Näringslivets Regelnämnd har sammanställt ytterligare ett exempel på överimplementering med stora konsekvenser för näringslivet och där konsekvenserna inte har utretts. Det aktuella exemplet handlar om det nationella särkrav på utblick som paragraf 9 i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (2009:2) om arbetsplatsens utformning möjliggör.
» Läs mer
2016-03-24

NNR om årliga lönekartläggningar i tidningen Altinget

För de av er som prenumererar på Altinget så rekommenderar vi artikeln "Omtvistade årliga lönekartläggningar genomförs", där NNRs vd Andrea Femrell kommenterar införandet av årliga lönekartläggningar.
» Läs mer
2016-03-21

Intervju med NNR i Realtid

"Bristande konsekvensanalyser och stora regelpaket kan vålla bekymmer för finansbranschen, enligt Näringslivets Regelnämnd."
» Läs mer
2016-03-16

NNR på Förenklingsforum 2016

Tisdagen 15 mars anordnade Näringsdepartementet och Tillväxtverket Förenklingsforum på Quality Hotel Globe i Stockholm. Temat för årets förenklingsforum var digitalisering - en möjlighet att förenkla för företagen. Drygt hundra deltagare med företrädare från myndigheter, kommuner, regeringskansliet och vissa företagarorganisationer deltog.
» Läs mer
2016-02-29

NNR Nyheter 1 2016

Det är inte bara vi inom näringslivet som tycker att arbetet med att förbättra de regelverk som berör företagare går för långsamt. Även ett antal andra aktörer visar genom undersökningar att kvaliteten och takten på regelförbättringsarbetet kan öka.
» Läs mer
View this site in English

Inbjudan till Seminarium 13/5

Politisk makt med oklart ansvar?

Välkommen till ett seminarium med fokus på behovet av och ansvaret för att utvärdera fattade beslut och regler som omger företagandet!

Tid: Fredag den 13 maj, 2016, kl 10:00-12:00 med efterföljande lunchbuffé.
Plats: Kungliga Myntkabinettet. Slottsbacken 6, STOCKHOLM.
Lokal: Flygelsalen.

» Läs mer och anmäl dig här

Regelbloggen

» Läs mer på regelbloggen.nnr.se.


Ingen likabehandling av regler i Sverige

Sverige har fått kritik av bl.a. OECD för att vi inte har likabehandling i olika delar av Sverige. Det gäller både miljötillstånd, bygglov och en hel del annat. Man kunde i stället tänka sig ett system som med körkort eller vapenlicenser. Här gäller tillståndet för hela riket oberoende av var körkort eller licens utfärdas.

Politiker om regelförenkling

Jennie Nilsson

Intervju med Jennie Nilsson (S) | Ordinarie ledamot, ordförande i Näringsutskottet

Hur ser ditt parti på behovet av att minska företagens regelbörda?

Vi anser att det är viktigt att företagens regler är effektiva, så att företagen kan lägga mer tid på att driva, utveckla sin verksamhet samt bidra till vårt mål om att Sverige till år 2020 når lägst arbetslöshet i EU.

» Läs hela intervjun

Regeltillämpning i kommunerna

NNR har granskat hur regeltillämpningen i kommunerna fungerar. Läs rapporter, länsredovisningar och se hur din kommun står sig i jämförelse med andra i den nya databasen här.