Aktuella snabblänkar:


» Nyhetsbrev Juni 2014

» Prioriteringar i regelförbättringsarbetet 2013

» Newsletter March 2012

» NNR:s Regelrapport 2012

» Prenumerera på nyhetsbrevet

» Avsluta prenumeration

» Näringslivets regelförbättringsförslag
2011-2014

Tolv tankar

Läs hela Tolv tankar om byråkrati och regelförenkling av Anders Johnson.

Klicka på bilden för att läsa.(Pdf)

Tolv tankar om byråkrati och regelförenkling

Aktuellt

2014-07-07

Almedalsseminarium: Inga käppar i hjulet

Så löd rubriken på ett almedalsseminarium om det nationella projektet ”förenkla på riktigt” som länsstyrelserna arbetat med sedan 2011. Frågeställningarna var bl a: Har arbetet lyckats? Har företagarnas vardag blivit enklare? Vad säger företagarna själva
» Läs mer
2014-07-02

EXTRA NYHETSBREV: Andrea Femrell ny VD på NNR

Näringslivets Regelnämnd, NNRs, styrelse kommer att utse Andrea Femrell till ny VD efter Jens Hedström, som i höst blir chef på Svenskt Näringslivs Brysselkontor.
» Läs mer
2014-07-01

NNR Nyheter 4 2014

"I begränsningen visar sig mästaren", sa Goethe på sin tid. Det gäller än i dag - så, varför krångla till det?
» Läs mer
2014-06-02

Möt Ulrik Wehtje, NNRs nya ordförande

"Livsmedel har ett bäst-före-datum – det borde alla regler också ha. Jag skulle vilja se en obligatorisk utvärdering av alla regler vart tionde år. Ska reglerna vara effektiva och ändamålsenliga så måste de förändras med omvärlden."

Orden ovan är Ulrik Wehtjes. Han efterträdde Gert Karnberger som ordförande för Näringslivets Regelnämnd, NNR, på årsmötet i maj i år.
» Läs mer
2014-05-26

Gert Karnberger avtackad

Vid NNRs årsstämma den 16 maj, så avgick Gert Karnberger efter att ha svingat ordförandeklubban sedan 2007. NNRs gåva till Gert Karnberger var alla rapporter som NNR presenterat under hans sju ordförandeår - drygt 40 stycken! Den sista blev NNRs förslag till ett effektivare regelverk inom EU; riktat till det nya Europaparlamentet och EU-kommissionen.
» Läs mer
2014-05-19

"Sverige bör verka för förenklade EU-regler"

Fredagen 16 maj anordnade NNR seminariet ”Företagens roll i Europa”. I samband med detta presenterades NNRs rapport ”Effektivare regelverk inom EU”, varpå en paneldebatt följde med några av partiernas toppkandidater till EU-parlamentet.
» Läs mer
2014-05-19

NNR i Sveriges Radio: Regelkrångel i EU hotar företagens tillväxt

I fredags sändes en intervju med NNRs VD Jens Hedström i SR Ekot med anledning av NNRs nya rapport "Effektivare regelverk inom EU".
» Läs mer
2014-05-16

Ny VD sökes: Näringslivets Regelnämnd, NNR och NNR Service AB

Vi söker en engagerad och visionär ledare som vill driva och utveckla NNRs verksamhet.
» Läs mer

Förebilder

» Läs mer om förebilderna här.


FÖREBILD: ÖREBRO KOMMUN
Servicecenter – en väg in till kommunen

Örebro kommun har under flera år arbetat med att underlätta företagens kontakter med kommunen. Kommunen arbetar med företagslotsar och lotsträffar där företagen får möjlighet att träffa alla som är involverade vid samma tillfälle. Företagen får då möta tjänstemän med ansvar för servering, bygg, markupplåtelse, socialförvaltning, brandskydd och miljö vid en gemensam informationsträff.

Kandidater om EU:s regelarbete

Marit Paulsen

Intervju med Marit Paulsen (FP), kandidat till EU-parlamentet

Är regelförbättring för företag/smart regulation något du avser arbeta med om du tar plats i EU-parlamentet nästa mandatperiod? I såfall, hur?
Ja, men främst inom de områden jag fokuserar på dvs jordbruk, landsbygdsutveckling, djurskydd/djurhälsa och mat. Detta kommer jag att göra i jordbruksutskottet.

» Läs hela intervjun

Regeltillämpning i kommunerna

NNR har granskat hur regeltillämpningen i kommunerna fungerar. Läs rapporter, länsredovisningar och se hur din kommun står sig i jämförelse med andra i den nya databasen här.

Politiker om regelförenkling

Mats Odell

Intervju med Mats Odell (KD) | Riksdagsledamot, ordförande i näringsutskottet

Hur ser ditt parti på behovet av att minska företagens regelbörda?

Allianspartierna har sedan 2006 arbetat för att göra det enklare att driva företag. Under perioden 2006-2010 sänktes de administrativa kostnaderna för företagen med 7 miljarder. Uppemot 500 förenklingsförslag har genomförts. Ändå upplever många företagare att krånglet inte har minskat. Därför måste vi göra mer och ge oss på det krångel som är påtagligt i företagens vardag. Enkla regler är en grundläggande förutsättning för att människor ska vilja starta företag och att företagen ska kunna växa och anställa.

» Läs hela intervjun