Aktuella snabblänkar:


» Nyhetsbrev maj 2017

» Företagens syn på regelförbättringsarbetet

» NNRs årliga SKOP-undersökning om hur företagarna upplever regelkrånglet

» NNRs kommunrapporter

» Systematisk utvärdering – Politiskt ansvarstagande för effektivare regler

» NNRs rapport om Bättre styrning för effektivare regelverk

» Effektivare svenska regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige

» NNRs och Regelrådets rapport om Goldplating

» Prenumerera på nyhetsbrevet

» Avsluta prenumeration

Tolv tankar

Läs hela Tolv tankar om byråkrati och regelförenkling av Anders Johnson.

Klicka på bilden för att läsa.(Pdf)

Tolv tankar om byråkrati och regelförenkling

Aktuellt

2017-05-12

Presentationer och referat från seminariet Better Regulation – for a more competitive Europe

Den 11 maj arrangerade Näringslivets Regelnämnd, NNR, ett seminarium på temat ”Better regulation for a more competitive Europe – How can Sweden and other member states contribute?”. Ett hundratal åhörare träffades i Stockholm för att lyssna på bland annat EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans, Näringsminister Mikael Damberg och danska Implementeringsrådets ordförande Paul Mollerup.
» Läs mer
2017-05-03

NNR Nyheter 2 2017

I detta nyhetsbrev kan du läsa om att en klar majoritet av svenska företagare saknar förtroende för regeringens regelförbättringsarbete. Du kan också läsa om att svenska företags regelkostnader ökade med 5,6 miljarder kronor under 2016, enligt Tillväxtverket. Detta är mycket oroande uppgifter.

Det finns med andra ord en hel del att göra för en regering som uppskattar företagsamhet och tillväxt. Frågan är bara hur stor viljan är? En stor fördel med regelförbättring är att det många gånger både ger snabba resultat och är billigt – ibland till och med gratis – att genomföra.
» Läs mer
2017-04-27

Pressmeddelande: Kommunal regeltillämpning – slutrapport. Hur minskar vi skillnaderna?

Många av de regler som berör företagare tillämpas av kommunerna, och det är kommunerna som också tolkar regelverken. Därför kan en och samma regel tillämpas helt olika på olika platser i landet, något som gör att både förutsättningarna och förutsägbarheten för företagen skiljer sig åt beroende på var de finns. Osäkerheten blir stor om det inte går att lita på att ett nationellt regelverk, som till exempel alkohollagen eller livsmedelslagen, tillämpas på samma sätt överallt.
» Läs mer
2017-04-21

Pressmeddelande: Företagens regelkostnader ökade med 5,6 miljarder 2016

Tillväxtverket publicerade den 13 april sin årliga rapport av hur företagens kostnader påverkas av nya eller ändrade regler. Resultatet visar på en kraftig ökning av företagens administrativa kostnader. Under 2016 ökade dessa med 3,6 miljarder kr, och sett över en fyraårsperiod har kostnaderna ökat med 1,2 miljarder kr per år i löpande priser.
» Läs mer
2017-04-05

Inbjudan: Better Regulation – for a more competitive Europe, den 11 maj 2017, kl. 13.00-15.00

Hur ser EUs regelförbättringsagenda ut de kommande åren? Vilka förväntningar har EU-kommissionen på medlemsstaterna och Sverige för att EU ska lyckas minska företagens regelbörda och bli konkurrenskraftigare? Vilka lösningar presenterar Sverige och vad innebär regelförbättringsarbetet för svenska och europeiska företag?

Vid NNRs seminarium presenterar och diskuterar vice ordförande i EU-kommissionen Frans Timmermans och näringsminister Mikael Damberg sina prioriteringar och syn på regelförbättringsarbetet i Sverige och Europa.
» Läs mer
2017-03-20

Företagens syn på regelförbättringsarbetet

I förra veckan släpptes NNRs SKOP-undersökning, vilket exempelvis DI skrev om.

Nu finns undersökningen också i ett mer lättillgängligt format att ladda hem här.
» Läs mer
2017-03-14

"Allt krångligare att driva företag"

Under denna rubrik skriver Dagens Industri den 14 mars om NNRs årliga SKOP-undersökning. I artikeln intervjuas, förutom NNRs Andrea Femrell, även Svenskt Näringslivs VD Carola Lemne och finansminister Magdalena Andersson.

Länk till artikeln finns här, dock är artikeln låst för icke-prenumeranter.

NNRs undersökning finns här.
» Läs mer
2017-03-14

Pressmeddelande: Svenska företagare saknar förtroende för regeringens regelförbättringsarbete

Ett regelverk som är effektivt och lätt administrerat är en viktig faktor för att företagen ska kunna växa, bli framgångsrika och bidra med välstånd och arbetstillfällen. Därför har också regelförbättringsåtgärder varit en prioritering hos de senaste regeringarna. Idag har dock hela 78 procent av landets företagare inget eller enbart litet förtroende för regeringens regelförbättringsarbete. En tredjedel av företagarna saknar helt förtroende. Detta enligt en SKOP-undersökning som Näringslivets Regelnämnd, NNR, beställt och som genomfördes i december 2016.
» Läs mer
View this site in English

Kommungranskning.se

Hur står sig din kommun? Nu finns samtliga resultat från NNRs granskning av kommunernas regeltillämpning här!

Nu är samtliga resultat från NNRs tredje undersökning om regelförbättring och regeltillämpning på kommunal nivå klara. Denna gång är det sex områden som granskats; företagslotsar, offentlig upphandling, serveringstillstånd, bygglov, livsmedelskontroll och miljöfarlig verksamhet. På projektets hemsida kommungranskning.se finns samtliga sex rapporter att ladda ner. Där finns även en stor databas där man enkelt kan välja ut en kommun och se resultaten, både från årets och föregående års undersökningar.

Klicka här för att komma dit!

Regelbloggen

» Läs mer på regelbloggen.nnr.se.


Att skapa ett attraktivt företagsklimat i en gammal brukskommun

Den 12 maj 2014 tog kommunfullmäktige i Surahammar beslutet att anta en lokal näringslivsstrategi. Beslutet togs med full politisk enighet och målet var tydligt – Surahammars kommun ska ha en snabb service och myndighetshantering i toppklass för företagare. Servicen ska präglas av tillgänglighet, enkelhet, snabbhet och personlighet.

Politiker om regelförenkling

Jörgen Warborn

Intervju med Jörgen Warborn (M) | Ordinarie ledamot, suppleant i Näringsutskottet

Hur ser ditt parti på behovet av att minska företagens regelbörda?

Det är angeläget att skapa långsiktiga förutsättningar för ett mer innovativt och kreativt svenskt näringsliv. Jobb skapas av företag som växer och anställer. En viktig förutsättning för att de ska kunna fortsätta växa och anställa är att vi inte har fler regler än nödvändigt och att de som finns är förutsägbara och tydliga. Under alliansregeringens tid vid makten minskade de administrativa kostnaderna för företagen med 7 miljarder kronor och närmare 600 förenklingsförslag genomfördes för att göra vardagen lättare för företagen. Det tillväxthämmande regelkrånglet för företagen har sedan 2006 minskat från 30 till 22 procent, enligt undersökningar av Tillväxtverket. Men det finns fortsatt mer att göra. Vi vill fortsätta sänka kostnader och lätta på regelbördan.

» Läs hela intervjun