Aktuella snabblänkar:


» Nyhetsbrev februari 2017

» NNRs kommunrapporter

» Systematisk utvärdering – Politiskt ansvarstagande för effektivare regler

» Prioriteringar i regelförbättringsarbetet

» NNRs årliga SKOP-undersökning om hur företagarna upplever regelkrånglet

» NNRs rapport om Bättre styrning för effektivare regelverk

» NNRs och Regelrådets rapport om Goldplating

» Effektivare svenska regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige

» Prenumerera på nyhetsbrevet

» Avsluta prenumeration

Tolv tankar

Läs hela Tolv tankar om byråkrati och regelförenkling av Anders Johnson.

Klicka på bilden för att läsa.(Pdf)

Tolv tankar om byråkrati och regelförenkling

Aktuellt

2017-02-28

NNR Nyheter 1 2017

Effektivitet och kvalitet är ledord som alla borde hålla högt. Inte minst gäller detta inom regelförbättringsarbetet. I dagarna kom Regelrådets årsrapport för år 2016 och det var ingen munter läsning. Konsekvensutredningarna från regeringskansliet håller en fortsatt – och uppseendeväckande – låg nivå; endast 19 procent godkändes. Statliga myndigheter klarade sig bättre och fick godkänt i 77 procent av fallen. Samtidigt har bedömningsgrunderna ändrats. För att kvaliteten på konsekvensutredningarna ska höjas måste efterfrågan på bra konsekvensutredningar öka, annars saknas incitament för att utforma regler på ett effektivt sätt och med kvalitet..
» Läs mer
2017-02-23

Pressmeddelande: Lägre krav på konsekvensutredningar - en oroande utveckling

Statliga Regelrådet publicerade den 22 februari sin årliga granskning av de konsekvensutredningar som offentliga utredningar, regeringen och statliga myndigheter är skyldiga att genomföra när nya eller förändrade regler för företag föreslås. Resultatet visar på en fortsatt mycket låg kvalitet för konsekvensutredningar från regeringskansliet, endast 19 procent godkändes, medan konsekvensutredningarna från statliga myndigheter fick godkänt i 77 procent av fallen.
» Läs mer
2017-01-16

Cass Sunstein hos NNR - vad kan vi lära av den amerikanska modellen?

Mycket av arbetet med ändamålsenliga regler i USA bedrivs från Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA), som Sunstein var chef för mellan 2009 och 2012 under president Obamas första administration. OIRA instiftades 1981 av dåvarande president Ronald Reagan och sedan starten beräknas OIRA ha besparat amerikanska företag och medborgare mer än 250 miljarder dollar. Mängder av regelverk har minskats i omfattning eller stoppats helt tack vare OIRAs inflytande.
» Läs mer
2016-12-15

Mora sänker avgifterna för serveringstillstånd

I NNRs rapport om serveringstillstånd visade det sig att Mora var den dyraste kommunen i landet just på avgiften för att söka serveringstillstånd. Detta föll inte i god jord hos kommunpolitikerna, som således tog tag i saken och nu avser att sänka dessa avgifter. En riktigt trevlig nyhet!
 
Läs artikeln här!
» Läs mer
2016-11-30

NNR Nyheter 5 2016

NNR turnerar just nu runt om i Sverige och presenterar resultaten i vår undersökning om kommunal regeltillämpning. Skillnaderna är stora på sina håll, ibland rent av orimliga. Samtidigt går utvecklingen åt rätt håll. Flera kommuner kortar handläggningstiderna, inför servicegarantier och börjar så sakteliga få upp ögonen för att deras tillämpning och tillsyn faktiskt påverkar företagen och företagsklimatet. Fler och fler kommuner vill mer och bättre.
» Läs mer
2016-11-14

Seminarium med Cass Sunstein den 12 januari!

Hur skapas effektiva regelverk och styrmedel? Vilka ramverk och institutioner krävs för att leda det politiska systemet framåt? Vilka utmaningar och avvägningar måste göras?

Näringslivets Regelnämnd, NNR och Entreprenörskapsforum arrangerar ett lunchseminarium den 12 januari med professor Cass Sunstein om dessa frågor.
» Läs mer
2016-11-10

Kommunprojektets turné igång!

Nu har NNRs "turné" om regeltillämpning på kommunal nivå startat. Första stoppet var Luleå och därefter kom Västerås, Örebro, Kalmar och Växjö.

NNR kommer att besöka samtliga län i Sverige; kalendariet för dessa möten finner du på kommungranskning.se

En del media har uppmärksammat de besök som varit, liksom rapporterna som släppts tidigare. Länkar till dessa pressklipp finner du också på kommungranskning.se

» Läs mer
2016-11-03

Pressmeddelande: Orimliga prisskillnader för livsmedelskontroller

Från 2 600 kr upp till 28 000 kr i kontrollavgift. Där en kommun beräknar två timmars tillsyn, anger en annan 28 timmar för samma sak. Den dyraste timtaxan är 90 procent dyrare än den billigaste. Så stor skillnad är det på identiska livsmedelskontroller i Sveriges kommuner – och detta också visar hur olikt företagsklimatet kan vara.

Detta enligt Näringslivets Regelnämnds, NNR, nya rapport "Livsmedelskontroll – tillämpning, klassning, avgifter och samverkan". I rapporten redogörs resultaten för landets samtliga kommuner som fått möjlighet att svara på enkätfrågor om hur de hanterar livsmedelskontroller. Rapporten är del fem av sex i en serie som undersöker och följer upp kommunernas tillämpning av regler gentemot företagen. Förra undersökningen gjordes 2012.
» Läs mer
View this site in English

Kommungranskning.se

Hur står sig din kommun? Nu finns samtliga resultat från NNRs granskning av kommunernas regeltillämpning här!

Nu är samtliga resultat från NNRs tredje undersökning om regelförbättring och regeltillämpning på kommunal nivå klara. Denna gång är det sex områden som granskats; företagslotsar, offentlig upphandling, serveringstillstånd, bygglov, livsmedelskontroll och miljöfarlig verksamhet. På projektets hemsida kommungranskning.se finns samtliga sex rapporter att ladda ner. Där finns även en stor databas där man enkelt kan välja ut en kommun och se resultaten, både från årets och föregående års undersökningar.

Klicka här för att komma dit!

Regelbloggen

» Läs mer på regelbloggen.nnr.se.


Åker jag i fängelse nu..? Om rädslan att inte göra rätt

Jag har drivit eget företag i nästan 30 år. Det var verkligen extremt inspirerande att dra igång en egen verksamhet 1988 – när man väl hade bestämt sig. Det var många överväganden som gjordes på plus och minussidorna men sammantaget så blev beslutet: Japp! Nu kör jag!!

Politiker om regelförenkling

Helena Lindahl

Intervju med Helena Lindahl (C) | Ordinarie ledamot, ledamot i Näringsutskottet

Hur ser ditt parti på behovet av att minska företagens regelbörda?

Det finns dolda kostnader för jobbskaparna i form av regelkrångel, som kostar såväl tid som pengar att hantera. Centerpartiet vill aktivt arbeta för att varje regelverk som påverkar företagare ska vara ändamålsenligt och enkelt. Det ska vara lätt för företagare att göra rätt. Företagare ska kunna ägna tid åt att skapa tillväxt och nya jobb istället för att fylla i blanketter. Många regler är onödiga och dyra, både för företagen men också för samhället. Därför vill vi minska på företagens regelbördor och istället fokusera på deras möjligheter att utveckla sitt företag.

» Läs hela intervjun