Aktuella snabblänkar:


» NNRs och Regelrådets rapport om Goldplating

» Nyhetsbrev Juni 2015

» Effektivare svenska regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige

» Prenumerera på nyhetsbrevet

» Avsluta prenumeration

Tolv tankar

Läs hela Tolv tankar om byråkrati och regelförenkling av Anders Johnson.

Klicka på bilden för att läsa.(Pdf)

Tolv tankar om byråkrati och regelförenkling

Aktuellt

2015-09-22

NNR kommenterar regeringens budgetförslag: Hur ska regeringens mål om mer ändamålsenliga regler och bättre service för företag uppnås?

I budgeten konstateras att företagens kostnader för att följa regelverken ökar samtidigt som kvaliteten på konsekvensutredningarna för nya och ändrade företagsregler är låg. Budgeten lämnar tyvärr inga förslag till åtgärder på dessa områden, varför målet om mer ändamålsenliga regler känns avlägset.
» Läs mer
2015-09-16

"Varför inte regelförbättring som verktyg i budgeten?"

Detta är rubriken på ett brev som NNRs VD Andrea Femrell har skickat till statsministern, näringsministern, finans- och finansmarknadsministern samt till ledande politiker. I brevet rekommenderar Andrea Femrell bl a att regeringen bör vidta olika regelförbättringsåtgärder eftersom det ger betydande positiva effekter för företagen och därmed för jobben och tillväxten.
» Läs mer
2015-06-30

Kommunernas avgiftsmodell för livsmedelskontroll brister i legitimitet och begriplighet

Statskontoret har på uppdrag av regeringen utvärderat avgiftsfinansieringen av livsmedelskontrollen. I en nyligen släppt granskningsrapport framkommer att den avgiftsmodell som kommunerna använder sig av brister i såväl legitimitet som begriplighet.
» Läs mer
2015-06-30

NNR välkomnar ny medarbetare!

I augusti börjar Christina Fors på NNR. Hon är nationalekonom, 46 år, och kommer från en tjänst som samordnare för Regelrådet på Tillväxtverket. NNR hälsar Christina varmt välkommen och ser fram emot att hon börjar hos oss.
» Läs mer
2015-06-29

Intervjuserie med partiernas talespersoner för näringspolitik och regelförbättring

Vi har intervjuat samtliga partiers talespersoner för regelförbättring när det gäller deras syn på regelförbättringsarbetet och konkreta förslag från näringslivet. Svaren kommer att publiceras på NNRs hemsida under sommaren och hösten. Först ut är Jennie Nilsson (S), som är ordförande i Näringsutskottet.
» Läs mer
2015-06-25

NNR Nyheter 3 2015

Tidigare betraktades Sverige inom EU som ett av länderna i framkant när det gällde regelförbättring för företag. Såväl myndighetsföreträdare som vi från näringslivet efterfrågades när det gällde vårt arbete och vår syn på konsekvensutredningar, förbättringar av befintliga regelverk, tillämpnings- och effektivitetsfrågor.
» Läs mer
2015-05-28

NNR välkomnar ny medarbetare!

Den 1 augusti börjar August Liljeqvist på NNR som sakkunnig. Han är jurist, 45 år gammal och kommer närmast från Privattandläkarna. NNR hälsar August varmt välkommen och ser fram emot att han börjar hos oss.
» Läs mer
2015-05-21

Pressmeddelande: EU-kommissionen presenterar sitt regelförbättringspaket 2015

Den 19 maj publicerade EU-kommissionen med vice president Frans Timmermans som avsändare sitt regelförbättringspaket 2015 ”Better Regulation Package”.
» Läs mer
View this site in English

Regelbloggen

» Läs mer på regelbloggen.nnr.se.


Om vikten av förståelse och effektivitet - företagare berättar

Jag har varit företagare i många år, företrädesvis inom bok- och förlagsbranschen, och tycker mig varit med om det mesta när det gäller regler och byråkrati. Jag har också upplevt vilken skillnad det gör för mig som företagare om det finns en förståelse för och kunskap om företagens vardag hos myndigheter och beslutsfattare.

Politiker om regelförenkling

Helena Lindahl

Intervju med Helena Lindahl (C) | Ordinarie ledamot, ledamot i Näringsutskottet

Hur ser ditt parti på behovet av att minska företagens regelbörda?

Det finns dolda kostnader för jobbskaparna i form av regelkrångel, som kostar såväl tid som pengar att hantera. Centerpartiet vill aktivt arbeta för att varje regelverk som påverkar företagare ska vara ändamålsenligt och enkelt. Det ska vara lätt för företagare att göra rätt. Företagare ska kunna ägna tid åt att skapa tillväxt och nya jobb istället för att fylla i blanketter. Många regler är onödiga och dyra, både för företagen men också för samhället. Därför vill vi minska på företagens regelbördor och istället fokusera på deras möjligheter att utveckla sitt företag.

» Läs hela intervjun

Regeltillämpning i kommunerna

NNR har granskat hur regeltillämpningen i kommunerna fungerar. Läs rapporter, länsredovisningar och se hur din kommun står sig i jämförelse med andra i den nya databasen här.