Aktuella snabblänkar:


» Nyhetsbrev Juni 2014

» Prioriteringar i regelförbättringsarbetet 2013

» Newsletter March 2012

» NNR:s Regelrapport 2012

» Prenumerera på nyhetsbrevet

» Avsluta prenumeration

» Näringslivets regelförbättringsförslag
2011-2014

Tolv tankar

Läs hela Tolv tankar om byråkrati och regelförenkling av Anders Johnson.

Klicka på bilden för att läsa.(Pdf)

Tolv tankar om byråkrati och regelförenkling

Aktuellt

2014-09-10

Timmermans nominerad till "regelförbättringskommissionär"

- Det är glädjande att det för första gången har nominerats en EU-kommissionär som har som huvuduppgift att arbeta med de viktiga regelförbättringsfrågorna, säger Andrea Femrell, VD Näringslivets Regelnämnd, NNR.

Frans Timmermans kommer från Nederländerna, som i många avseende varit drivande just när det kommer till reformer som syftar till att minska företagens regelbörda. Han kommer, om nomineringen godkänns, att bli förste vice president i EU-kommissionen.
» Läs mer
2014-07-07

Almedalsseminarium: Inga käppar i hjulet

Så löd rubriken på ett almedalsseminarium om det nationella projektet ”förenkla på riktigt” som länsstyrelserna arbetat med sedan 2011. Frågeställningarna var bl a: Har arbetet lyckats? Har företagarnas vardag blivit enklare? Vad säger företagarna själva
» Läs mer
2014-07-02

EXTRA NYHETSBREV: Andrea Femrell ny VD på NNR

Näringslivets Regelnämnd, NNRs, styrelse kommer att utse Andrea Femrell till ny VD efter Jens Hedström, som i höst blir chef på Svenskt Näringslivs Brysselkontor.
» Läs mer
2014-07-01

NNR Nyheter 4 2014

"I begränsningen visar sig mästaren", sa Goethe på sin tid. Det gäller än i dag - så, varför krångla till det?
» Läs mer
2014-06-02

Möt Ulrik Wehtje, NNRs nya ordförande

"Livsmedel har ett bäst-före-datum – det borde alla regler också ha. Jag skulle vilja se en obligatorisk utvärdering av alla regler vart tionde år. Ska reglerna vara effektiva och ändamålsenliga så måste de förändras med omvärlden."

Orden ovan är Ulrik Wehtjes. Han efterträdde Gert Karnberger som ordförande för Näringslivets Regelnämnd, NNR, på årsmötet i maj i år.
» Läs mer
2014-05-26

Gert Karnberger avtackad

Vid NNRs årsstämma den 16 maj, så avgick Gert Karnberger efter att ha svingat ordförandeklubban sedan 2007. NNRs gåva till Gert Karnberger var alla rapporter som NNR presenterat under hans sju ordförandeår - drygt 40 stycken! Den sista blev NNRs förslag till ett effektivare regelverk inom EU; riktat till det nya Europaparlamentet och EU-kommissionen.
» Läs mer
2014-05-19

"Sverige bör verka för förenklade EU-regler"

Fredagen 16 maj anordnade NNR seminariet ”Företagens roll i Europa”. I samband med detta presenterades NNRs rapport ”Effektivare regelverk inom EU”, varpå en paneldebatt följde med några av partiernas toppkandidater till EU-parlamentet.
» Läs mer
2014-05-19

NNR i Sveriges Radio: Regelkrångel i EU hotar företagens tillväxt

I fredags sändes en intervju med NNRs VD Jens Hedström i SR Ekot med anledning av NNRs nya rapport "Effektivare regelverk inom EU".
» Läs mer

Regelbloggen

» Läs mer om förebilderna här.


FÖREBILD: ÖREBRO KOMMUN
Servicecenter – en väg in till kommunen

Örebro kommun har under flera år arbetat med att underlätta företagens kontakter med kommunen. Kommunen arbetar med företagslotsar och lotsträffar där företagen får möjlighet att träffa alla som är involverade vid samma tillfälle. Företagen får då möta tjänstemän med ansvar för servering, bygg, markupplåtelse, socialförvaltning, brandskydd och miljö vid en gemensam informationsträff.

Kandidater om EU:s regelarbete

Lars Adaktusson

Intervju med Lars Adaktusson (KD), kandidat till EU-parlamentet

Är regelförbättring för företag/smart regulation något du avser arbeta med om du tar plats i EU-parlamentet nästa mandatperiod? I såfall, hur?
— Regler och ramverk ska innebära en så liten administrativ börda som möjligt för företagen. Som egen företagare under de senaste åren vet jag av egen erfarenhet att regelverken behöver vara konsekventa och enkla Därför är min utgångspunkt att en konstant regelöversyn måste finnas där ineffektiva, föråldrade eller inkonsekventa regler arbetas om eller tas bort helt.

» Läs hela intervjun

Regeltillämpning i kommunerna

NNR har granskat hur regeltillämpningen i kommunerna fungerar. Läs rapporter, länsredovisningar och se hur din kommun står sig i jämförelse med andra i den nya databasen här.

Politiker om regelförenkling

Carina Adolfsson Elgestam

Intervju med Jennie Nilsson (S) | Riksdagsledamot, ledamot näringsutskottet

Hur ser ditt parti på behovet av att minska företagens regelbörda?

Vi socialdemokrater vill att det ska bli enklare för företag att följa de regler som finns och vill därför se över arbetet med regelförenklingar. Vi vill exempelvis skapa en portal där företagare bör kunna göra en ansökan som sedan gäller för andra områden när det gäller information och tillståndsgivning.

» Läs hela intervjun