Aktuella snabblänkar:


» Nyhetsbrev Oktober 2015

» NNRs och Regelrådets rapport om Goldplating

» Effektivare svenska regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige

» Prenumerera på nyhetsbrevet

» Avsluta prenumeration

Tolv tankar

Läs hela Tolv tankar om byråkrati och regelförenkling av Anders Johnson.

Klicka på bilden för att läsa.(Pdf)

Tolv tankar om byråkrati och regelförenkling

Aktuellt

2015-10-29

NNR svarar på Näringsdepartementets remiss om uppgiftslämnarservice för företagen

NNR har lämnat in sitt remissvar till näringsdepartementet om hur NNR ser på de förslag uppgiftslämnarutredningen lämnar för att förverkliga att företag bara behöver lämnar en uppgift, en gång till ett ställe till myndighetssverige.
» Läs mer
2015-10-28

NNR presenterar förslag på regelförbättringar på EU-nivå

NNR har skickat in 44 förslag på regelförbättringar på EU-nivå till EU-kommissionens vice-ordförande Frans Timmermans som ansvarar för kommissionens arbete med regelförbättring. Förslagen består både av de förslag från NNR:s medlemmar som NNR presenterade 2014 i sin rapport ”Effektivare regelverk inom EU” och som fortfarande är aktuella samt nya förslag från medlemmarna.
» Läs mer
2015-10-19

Brev till NNR från näringsministern

Nu har NNR fått svar från näringsminister Mikael Damberg på det brev som vi skickade inför budgetpropositionen. I detta brev påpekade NNR vikten av att inlemma regelförbättringar för företagen i sina förslag till åtgärder och planer.
» Läs mer
2015-10-14

NNR talar om gold-plating för riksdagens näringsutskott

Den 13 oktober träffade Näringslivets Regelnämnd, NNR, riksdagens näringsutskott för att presentera förslag på hur s.k. gold-plating kan tydliggöras och undvikas genom att lagstiftarnas beslutsunderlag görs tydligare och mer fullständigt.
» Läs mer
2015-10-06

NNR Nyheter 4 2015

Hösten är här. Förutom att vi ser det ute i naturen, så har en av de mer klassiska höstmarkörerna kunnat bockas av - regeringens budgetproposition.
» Läs mer
2015-09-22

NNR kommenterar regeringens budgetförslag: Hur ska regeringens mål om mer ändamålsenliga regler och bättre service för företag uppnås?

I budgeten konstateras att företagens kostnader för att följa regelverken ökar samtidigt som kvaliteten på konsekvensutredningarna för nya och ändrade företagsregler är låg. Budgeten lämnar tyvärr inga förslag till åtgärder på dessa områden, varför målet om mer ändamålsenliga regler känns avlägset.
» Läs mer
2015-09-16

"Varför inte regelförbättring som verktyg i budgeten?"

Detta är rubriken på ett brev som NNRs VD Andrea Femrell har skickat till statsministern, näringsministern, finans- och finansmarknadsministern samt till ledande politiker. I brevet rekommenderar Andrea Femrell bl a att regeringen bör vidta olika regelförbättringsåtgärder eftersom det ger betydande positiva effekter för företagen och därmed för jobben och tillväxten.
» Läs mer
2015-06-30

Kommunernas avgiftsmodell för livsmedelskontroll brister i legitimitet och begriplighet

Statskontoret har på uppdrag av regeringen utvärderat avgiftsfinansieringen av livsmedelskontrollen. I en nyligen släppt granskningsrapport framkommer att den avgiftsmodell som kommunerna använder sig av brister i såväl legitimitet som begriplighet.
» Läs mer
View this site in English

Regelbloggen

» Läs mer på regelbloggen.nnr.se.


Ingen ska med!

Som ägare av ett mindre IT-bolag har vi konstaterat att vår personal, som huvudsakligen utför ett mycket intellektuellt krävande programmeringsarbete, både mår bättre och blir mer produktiva om de motionerar och tar väl hand om sin hälsa. Då detta även är en samhällsekonomisk preventiv hälsoåtgärd var vi medvetna om att det existerade ett skattereduktionsincitamente i detta hänseende.

Politiker om regelförenkling

Elisabet Knutsson

Intervju med Elisabet Knutsson (MP) | Ordinarie ledamot, suppleant i Näringsutskottet

Hur ser ditt parti på behovet av att minska företagens regelbörda?

Miljöpartiet har länge varit en förespråkare för minskad regelbörda för företagen. Vi vill minska den administrativa bördan för företag och också förenkla och minska regelbördan för de mindre företagen.

» Läs hela intervjun

Regeltillämpning i kommunerna

NNR har granskat hur regeltillämpningen i kommunerna fungerar. Läs rapporter, länsredovisningar och se hur din kommun står sig i jämförelse med andra i den nya databasen här.