Aktuella snabblänkar:


» Systematisk utvärdering — Politiskt ansvarstagande för effektivare regler

» Nyhetsbrev Maj 2016

» Prioriteringar i regelförbättringsarbetet

» NNRs årliga SKOP-undersökning om hur företagarna upplever regelkrånglet

» NNRs rapport om Bättre styrning för effektivare regelverk

» NNRs och Regelrådets rapport om Goldplating

» Effektivare svenska regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige

» Prenumerera på nyhetsbrevet

» Avsluta prenumeration

Tolv tankar

Läs hela Tolv tankar om byråkrati och regelförenkling av Anders Johnson.

Klicka på bilden för att läsa.(Pdf)

Tolv tankar om byråkrati och regelförenkling

Aktuellt

2016-05-16

NNRs seminarium om Politisk makt med oklart ansvar

- För beslutsfattare är det ofta mer lockande att se framåt och gå vidare, än att utvärdera befintliga regler och vad andra fattat beslut om, inledde Näringslivets Regelnämnds, NNR, VD Andrea Femrell fredagens seminarium och släpp av rapporten "SYSTEMATISK UTVÄRDERING - Politiskt ansvarstagande för effektivare regler”
» Läs mer
2016-05-13

Pressmeddelande: Systematiska utvärderingar av regelverk sällsynta

I grundlagen finns det krav på att riksdagen ska följa upp fattade beslut. Trots detta sker systematiska utvärderingar av reglers effekter på företag nästan aldrig. Risken är stor att detta leder till kostsamma och ineffektiva regelverk, vilket förstås påverkar svensk konkurrenskraft och tillväxt negativt.
» Läs mer
2016-05-02

NNR Nyheter 2 2016

Ibland är det uppfriskande att lyfta blicken över landets gränser, i alla fall inom vårt område för regelförbättringar för företag. Som ni kan läsa i detta nyhetsbrev så finns det ett nytt interinstitutionellt avtal på plats i EU, vilket innebär rejält ökade ansträngningar för att få till stånd effektivare och mindre kostsamma regler, konsekvensanalyser och utvärderingar av befintliga regler.
» Läs mer
2016-04-20

Politiker och företag om prioriteringar i regelförbättringsarbetet

Vad tycker egentligen riksdagspartierna bör prioriteras i det viktiga regelförbättringsarbetet för företag? Och, vad tycker företagarna själva? NNR har ställt frågor till partiernas talespersoner och via SKOP till företagen. Allt är sammanställt i en broschyr som du kan läsa och ladda ner!
» Läs mer
2016-04-19

Inbjudan till NNRs seminarium den 13 maj i Stockholm: Politisk makt med oklart ansvar?

Välkommen till ett seminarium med fokus på behovet av och ansvaret för att utvärdera fattade beslut och regler som omger företagandet!
» Läs mer
2016-04-12

"NNR har fingrarna i alla syltburkar"

Företagare och dess företrädare anser i allmänhet att många av dagens regler är både krångliga och kostsamma. För att komma till rätta med detta jobbar NNR – Näringslivets regelnämnd – för att regelverket ska effektiviseras och uppgiftslämnandet minska. Detta i en intervju med NNRs VD Andrea Femrell i tidningen Konsulten.
» Läs mer
2016-03-31

Exempel på överimplementering (goldplating) inom arbetsmiljöområdet

Näringslivets Regelnämnd har sammanställt ytterligare ett exempel på överimplementering med stora konsekvenser för näringslivet och där konsekvenserna inte har utretts. Det aktuella exemplet handlar om det nationella särkrav på utblick som paragraf 9 i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (2009:2) om arbetsplatsens utformning möjliggör.
» Läs mer
2016-03-24

NNR om årliga lönekartläggningar i tidningen Altinget

För de av er som prenumererar på Altinget så rekommenderar vi artikeln "Omtvistade årliga lönekartläggningar genomförs", där NNRs vd Andrea Femrell kommenterar införandet av årliga lönekartläggningar.
» Läs mer
View this site in English

Regelbloggen

» Läs mer på regelbloggen.nnr.se.


Transparensregler bränsleskatteområdet

EU-kommissionen strävar efter att öka insyn och kontroll av hur medlemsländerna följer statsstödsreglerna och som en del av det att öka offentligheten. Vid en första anblick kan det förstås tyckas bra med en ökad transparens, men i tillämpning så riskerar regelverket att bli kontraproduktivt i förhållande till målet som är minskade klimatutsläpp. Låt mig ge ett exempel.

Politiker om regelförenkling

Penilla Gunther

Intervju med Penilla Gunther (KD) | Ordinarie ledamot, ledamot i Näringsutskottet

Hur ser ditt parti på behovet av att minska företagens regelbörda?

Tillväxt och nya jobb skapas genom fler och växande företag. Ett gott företagsklimat präglas av enkla regler och effektiv administration. Kristdemokraterna har i alliansregeringen varit pådrivande för en rad regelförenklingar för företagen och vi motsätter oss nuvarande regerings skattehöjarpolitik på jobb och företag. Vi vill fortsätta förbättra företagsklimatet där regelförenklingsarbetet är en viktig del.

» Läs hela intervjun

Regeltillämpning i kommunerna

NNR har granskat hur regeltillämpningen i kommunerna fungerar. Läs rapporter, länsredovisningar och se hur din kommun står sig i jämförelse med andra i den nya databasen här.