Aktuella snabblänkar:


» NNRs och Regelrådets rapport om Goldplating

» Nyhetsbrev Juni 2015

» Effektivare svenska regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige

» Prenumerera på nyhetsbrevet

» Avsluta prenumeration

Tolv tankar

Läs hela Tolv tankar om byråkrati och regelförenkling av Anders Johnson.

Klicka på bilden för att läsa.(Pdf)

Tolv tankar om byråkrati och regelförenkling

Aktuellt

2015-06-30

Kommunernas avgiftsmodell för livsmedelskontroll brister i legitimitet och begriplighet

Statskontoret har på uppdrag av regeringen utvärderat avgiftsfinansieringen av livsmedelskontrollen. I en nyligen släppt granskningsrapport framkommer att den avgiftsmodell som kommunerna använder sig av brister i såväl legitimitet som begriplighet.
» Läs mer
2015-06-30

NNR välkomnar ny medarbetare!

I augusti börjar Christina Fors på NNR. Hon är nationalekonom, 46 år, och kommer från en tjänst som samordnare för Regelrådet på Tillväxtverket. NNR hälsar Christina varmt välkommen och ser fram emot att hon börjar hos oss.
» Läs mer
2015-06-29

Intervjuserie med partiernas talespersoner för näringspolitik och regelförbättring

Vi har intervjuat samtliga partiers talespersoner för regelförbättring när det gäller deras syn på regelförbättringsarbetet och konkreta förslag från näringslivet. Svaren kommer att publiceras på NNRs hemsida under sommaren och hösten. Först ut är Jennie Nilsson (S), som är ordförande i Näringsutskottet.
» Läs mer
2015-06-25

NNR Nyheter 3 2015

Tidigare betraktades Sverige inom EU som ett av länderna i framkant när det gällde regelförbättring för företag. Såväl myndighetsföreträdare som vi från näringslivet efterfrågades när det gällde vårt arbete och vår syn på konsekvensutredningar, förbättringar av befintliga regelverk, tillämpnings- och effektivitetsfrågor.
» Läs mer
2015-05-28

NNR välkomnar ny medarbetare!

Den 1 augusti börjar August Liljeqvist på NNR som sakkunnig. Han är jurist, 45 år gammal och kommer närmast från Privattandläkarna. NNR hälsar August varmt välkommen och ser fram emot att han börjar hos oss.
» Läs mer
2015-05-21

Pressmeddelande: EU-kommissionen presenterar sitt regelförbättringspaket 2015

Den 19 maj publicerade EU-kommissionen med vice president Frans Timmermans som avsändare sitt regelförbättringspaket 2015 ”Better Regulation Package”.
» Läs mer
2015-05-11

Myndigheterna behöver effektiva verktyg om de ska lyckas i sitt regelförenklingsarbete

Näringslivets Regelnämnds, NNR, seminarium om vilka verktyg myndigheterna behöver i sitt regelförbättringsarbete samlade ca 60 personer på World Trade Center i Stockholm den 8 maj. NNRs VD Andrea Femrell ledde seminariet där tre generaldirektörer fick berätta om sina myndigheters regelförbättringsarbete och vilka verktyg de önskade sig för att kunna bli mer effektiva.
» Läs mer
2015-04-29

NNRs VD Andrea Femrell intervjuad i Regelrådets nyhetsbrev

NNRs VD Andrea Femrell intervjuas I Regelrådets nyhetsbrev Regelrätt april 2015.
» Läs mer
View this site in English

Regelbloggen

» Läs mer på regelbloggen.nnr.se.


Varför TTIP är så viktigt för mig och mitt SME-företag i Piteå

Jag är VD och ägare till ett SME-företag i verkstadsbranschen med 38 anställda. Vi arbetar med aluminium, stål, glas, elektronik och tillverkar eldrivna skjutluckor. Ni hittar våra produkter i receptioner, betalstationer, restauranger, husfasader mm. Många gånger i miljöer med hög säkerhetsnivå där skjutluckorna kan vara skott- eller brandsäkra.

Politiker om regelförenkling

Said Abdu

Intervju med Said Abdu (FP) | Ordinarie ledamot, suppleant i Näringsutskottet

Hur ser ditt parti på behovet av att minska företagens regelbörda?

Jag har min bakgrund som jobbskapande företagare och jag vet hur viktig minskad regelbörda är för Sveriges företag. Vi i Folkpartiet har alltid satt jobb och företagande främst, för vi vet att det är förutsättningen för vårt välstånd och vår välfärd. Vi vill att det ska vara enklare, roligare och mer givande att vara företagare och driva företag. Då måste vi sänka trösklarna och sänka regelbördan.

» Läs hela intervjun

Regeltillämpning i kommunerna

NNR har granskat hur regeltillämpningen i kommunerna fungerar. Läs rapporter, länsredovisningar och se hur din kommun står sig i jämförelse med andra i den nya databasen här.