Aktuella snabblänkar:


» Nyhetsbrev november 2016

» NNRs kommunrapporter

» Nyhetsbrev september 2016

» Systematisk utvärdering – Politiskt ansvarstagande för effektivare regler

» Prioriteringar i regelförbättringsarbetet

» NNRs årliga SKOP-undersökning om hur företagarna upplever regelkrånglet

» NNRs rapport om Bättre styrning för effektivare regelverk

» NNRs och Regelrådets rapport om Goldplating

» Effektivare svenska regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige

» Prenumerera på nyhetsbrevet

» Avsluta prenumeration

Tolv tankar

Läs hela Tolv tankar om byråkrati och regelförenkling av Anders Johnson.

Klicka på bilden för att läsa.(Pdf)

Tolv tankar om byråkrati och regelförenkling

Aktuellt

2017-01-16

Cass Sunstein hos NNR - vad kan vi lära av den amerikanska modellen?

Mycket av arbetet med ändamålsenliga regler i USA bedrivs från Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA), som Sunstein var chef för mellan 2009 och 2012 under president Obamas första administration. OIRA instiftades 1981 av dåvarande president Ronald Reagan och sedan starten beräknas OIRA ha besparat amerikanska företag och medborgare mer än 250 miljarder dollar. Mängder av regelverk har minskats i omfattning eller stoppats helt tack vare OIRAs inflytande.
» Läs mer
2016-12-15

Mora sänker avgifterna för serveringstillstånd

I NNRs rapport om serveringstillstånd visade det sig att Mora var den dyraste kommunen i landet just på avgiften för att söka serveringstillstånd. Detta föll inte i god jord hos kommunpolitikerna, som således tog tag i saken och nu avser att sänka dessa avgifter. En riktigt trevlig nyhet!
 
Läs artikeln här!
» Läs mer
2016-11-30

NNR Nyheter 5 2016

NNR turnerar just nu runt om i Sverige och presenterar resultaten i vår undersökning om kommunal regeltillämpning. Skillnaderna är stora på sina håll, ibland rent av orimliga. Samtidigt går utvecklingen åt rätt håll. Flera kommuner kortar handläggningstiderna, inför servicegarantier och börjar så sakteliga få upp ögonen för att deras tillämpning och tillsyn faktiskt påverkar företagen och företagsklimatet. Fler och fler kommuner vill mer och bättre.
» Läs mer
2016-11-14

Seminarium med Cass Sunstein den 12 januari!

Hur skapas effektiva regelverk och styrmedel? Vilka ramverk och institutioner krävs för att leda det politiska systemet framåt? Vilka utmaningar och avvägningar måste göras?

Näringslivets Regelnämnd, NNR och Entreprenörskapsforum arrangerar ett lunchseminarium den 12 januari med professor Cass Sunstein om dessa frågor.
» Läs mer
2016-11-10

Kommunprojektets turné igång!

Nu har NNRs "turné" om regeltillämpning på kommunal nivå startat. Första stoppet var Luleå och därefter kom Västerås, Örebro, Kalmar och Växjö.

NNR kommer att besöka samtliga län i Sverige; kalendariet för dessa möten finner du på kommungranskning.se

En del media har uppmärksammat de besök som varit, liksom rapporterna som släppts tidigare. Länkar till dessa pressklipp finner du också på kommungranskning.se

» Läs mer
2016-11-03

Pressmeddelande: Orimliga prisskillnader för livsmedelskontroller

Från 2 600 kr upp till 28 000 kr i kontrollavgift. Där en kommun beräknar två timmars tillsyn, anger en annan 28 timmar för samma sak. Den dyraste timtaxan är 90 procent dyrare än den billigaste. Så stor skillnad är det på identiska livsmedelskontroller i Sveriges kommuner – och detta också visar hur olikt företagsklimatet kan vara.

Detta enligt Näringslivets Regelnämnds, NNR, nya rapport "Livsmedelskontroll – tillämpning, klassning, avgifter och samverkan". I rapporten redogörs resultaten för landets samtliga kommuner som fått möjlighet att svara på enkätfrågor om hur de hanterar livsmedelskontroller. Rapporten är del fem av sex i en serie som undersöker och följer upp kommunernas tillämpning av regler gentemot företagen. Förra undersökningen gjordes 2012.
» Läs mer
2016-11-02

Pressmeddelande: Hur står sig din kommun? Nu finns samtliga resultat från NNRs granskning av kommunernas regeltillämpning här!

Det är ofta på den kommunala nivån som företagen kommer i kontakt med lagar och regler. Den kommunala regeltillämpningen är därför en viktig faktor för företagens möjligheter att växa och utvecklas. Det kan handla om handläggningstider för olika tillstånd, att avgifterna för tillsyn och tillstånd är på en rimlig nivå, men även om service och bemötande.

Näringslivets Regelnämnd, NNR, har fokuserat specifikt på regeltillämpningen och presenterar nu samtliga resultat från den tredje undersökningen om regelförbättring på kommunal nivå. Denna gång är det sex områden som granskats; företagslotsar, offentlig upphandling, serveringstillstånd, bygglov, livsmedelskontroll och miljöfarlig verksamhet.
» Läs mer
2016-10-31

Pressmeddelande: Omotiverade skillnader och dyrare avgifter - så olika hanterar kommunerna miljöfarlig verksamhet

Driver du en miljöfarlig verksamhet får du räkna med att betala både anmälningsavgift och tillsynsavgifter– men hur mycket beror på i vilken kommun du driver ditt företag. Exempelvis kan en anmälningsavgift för en ny eller förändrad verksamhet i vårt biltvättsexempel vara noll kronor – eller 19 000 kronor för exakt samma sak. Dessutom har 71 procent av kommunerna höjt anmälningsavgiften sedan 2012 med som mest drygt 12 000 kr. Däremot har 24 kommuner sänkt sina anmälningsavgifter sedan 2012, varav Umeå mest, med drygt 9 000 kr.
» Läs mer
View this site in English

Kommungranskning.se

Hur står sig din kommun? Nu finns samtliga resultat från NNRs granskning av kommunernas regeltillämpning här!

Nu är samtliga resultat från NNRs tredje undersökning om regelförbättring och regeltillämpning på kommunal nivå klara. Denna gång är det sex områden som granskats; företagslotsar, offentlig upphandling, serveringstillstånd, bygglov, livsmedelskontroll och miljöfarlig verksamhet. På projektets hemsida kommungranskning.se finns samtliga sex rapporter att ladda ner. Där finns även en stor databas där man enkelt kan välja ut en kommun och se resultaten, både från årets och föregående års undersökningar.

Klicka här för att komma dit!

Regelbloggen

» Läs mer på regelbloggen.nnr.se.


Det är lätt att göra rätt!

Regelförbättring och förenkling är en pågående process som inte får stanna upp. Man kan likna det vid att putta en bil framför sig, trögt i början men när det väl börjar rulla så gäller det att hålla kvar trycket. Varje gång man stannar upp så blir det jobbigt att komma igång igen. Om vi översätter detta till nuvarande upplägg och process för regelförbättringen i Sverige 2016 så talar vi om en nästintill stillastående bil som börjat rosta i skarvarna. En tydlig uppryckning måste ske och det är nu. Det är dessutom enklare än vad många tror och det krävs bara några små steg för att få tillbaka trycket igen. Regeringens arbete med enhetligt uppgiftslämnande eller ”En väg in” är efterlängtat och här har framsteg gjorts. Utöver detta så ekar det dessvärre tomt. Från att det för några få år sedan fanns en levande diskussion, aktivitet på alla nivåer och Sverige låg långt framme internationellt är det idag häpnadsväckande tyst och Sverige tappar i ranking.

Politiker om regelförenkling

Birger Lahti

Intervju med Birger Lahti (V) | Ordinarie ledamot, ledamot i Näringsutskottet

Hur ser ditt parti på behovet av att minska företagens regelbörda?

Allt onödigt krångel är säkert en belastning, så onödigt regelkrångel bör tas bort.

» Läs hela intervjun