Aktuella snabblänkar:


» Better-informed decisions for better regulation – Measures for improved impact assessments

» NNR nyhetsbrev september 2017

» Rätt underlag för rätt beslut – Åtgärder för bättre konsekvensutredningar

» Företagens syn på regelförbättringsarbetet

» NNRs årliga SKOP-undersökning om hur företagarna upplever regelkrånglet

» NNRs kommunrapporter

» Systematisk utvärdering – Politiskt ansvarstagande för effektivare regler

» NNRs rapport om Bättre styrning för effektivare regelverk

» Effektivare svenska regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige

» NNRs och Regelrådets rapport om Goldplating

» Prenumerera på nyhetsbrevet

» Avsluta prenumeration

Kalendarium 2017

Juli   
1-9 Almedalen
4 Seminarium – Hjälpa eller stjälpa? Myndigheternas roll i regel- och kontrollsamhället
   
Aug  
29 Bolagsverket
   
   
Sept  
19 NNRs styrelse
20 NNR Företagargrupp
21 Riksdagsseminarium – "Ett starkare Regelråd – så kan riksdagen styra mot kostnadseffektiva relger"
   
Okt  
4 ESO 10 år
13 Business Europe WG Better Regulation
   
Nov  
2 Förenklingsforum – Näringsdepartementet och Tillväxtverket
7-8 OECD/BIAC Governance Committé
9 Bolagsverket
13-14 Refit-Platform, Bryssel
22 NNR Företagargrupp
   
Dec  
11 Förenklingsforum – Näringsdepartementet och Tillväxtverket
12 NNRs styrelse