Aktuella snabblänkar:


» Nyhetsbrev maj 2017

» Företagens syn på regelförbättringsarbetet

» NNRs årliga SKOP-undersökning om hur företagarna upplever regelkrånglet

» NNRs kommunrapporter

» Systematisk utvärdering – Politiskt ansvarstagande för effektivare regler

» NNRs rapport om Bättre styrning för effektivare regelverk

» Effektivare svenska regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige

» NNRs och Regelrådets rapport om Goldplating

» Prenumerera på nyhetsbrevet

» Avsluta prenumeration

Kalendarium 2017

Jan  
12 Seminarium med Cass Sunstein "Bättre regelverk – hur är det möjligt?"
19 Presentation kommunprojektet i Nyköping
23 NNR Företagsgrupp
31 Inspirationsdagen 2017, Svenskt Näringsliv – Sveriges Kommuner
31 eSam Myndighetssamverkan, digitalisering
   
Feb  
2 Riksdagsseminarium, Mjölkens dag
8 NNRs styrelse
15 Bolagsverket, Insynsråd
17 Transportsyrelsen, Styrelse
27 Delegation- Ukraina " Economic reform and integration into the global market"
   
Mars   
14 Nätverket Entreprenörskap och Företagande – Tillväxtverket
21 Kommundialog- regeltillämpning, Norrköping
21 Svenskt Näringslivs seminarium – Företagens regelkrångel.
22 Refit-platform, Bryssel
29 Regulatory Scrutiny in the EU – Bryssel
29 NNRs företagargrupp
   
April   
7 NNRs styrelse
26-27 OECD/BIAC Governance Committée
   
Maj   
10 NNRs stämma
11 NNRs seminarium – Better Regulation for a more competitive Europe.
15 Global Award for Entrepreneurship Research 2017
15-16  Transportstyrelsen
17 Business Europe WG Better Regulation
31 Nätverket Entreprenörskap och Företagande – Tillväxtverket
   
Juni   
1 Riksdagsseminarium – Varför ökar byråkratin för företagen?
14 Bolagsverket
15 Transportstyrelsen
   
Juli   
1-9 Almedalen
4 Seminarium – Hjälpa eller stjälpa? Myndigheternas roll i regel- och kontrollsamhället