Aktuella snabblänkar:


» Better-informed decisions for better regulation – Measures for improved impact assessments

» NNR nyhetsbrev september 2017

» Rätt underlag för rätt beslut – Åtgärder för bättre konsekvensutredningar

» Företagens syn på regelförbättringsarbetet

» NNRs årliga SKOP-undersökning om hur företagarna upplever regelkrånglet

» NNRs kommunrapporter

» Systematisk utvärdering – Politiskt ansvarstagande för effektivare regler

» NNRs rapport om Bättre styrning för effektivare regelverk

» Effektivare svenska regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige

» NNRs och Regelrådets rapport om Goldplating

» Prenumerera på nyhetsbrevet

» Avsluta prenumeration

Konsekvensutredning

Konsekvensutredning

En konsekvensutredning ska belysa effekterna av ett regelförslag för berörda företag och därmed ge beslutsfattare så bra underlag som möjligt för att kunna välja det alternativ som har lägst kostnader för berörda företag - och samtidigt uppfyller syftet med regleringen. Myndigheter, utredningar och Regeringskansliet styrs alla av olika förordningar och riktlinjer som kräver en konsekvensutredning innan reglerna utfärdas. Det är med andra ord obligatoriskt med konsekvensutredningar för nya eller ändrade regelförslag som särskilt ska belysa effekter för företag.

Gällande regler

Sedan den 13 juni 2008 är kraven på vad en konsekvensutredning ska innehålla likformiga för de statliga instanser - myndigheter, departement (Regeringskansliet) eller utredningar - som lämnar förslag till nya regler för företag. Myndigheternas konsekvensutredningsarbete regleras av förordningen om konsekvensutredning. Denna förordning ligger till grund för de riktlinjer som styr departementens arbete med konsekvensutredningar. De statliga kommittéerna (utredningarna) styrs av kommittéförordningen som i sin tur hänvisar till myndigheternas förordning om konsekvensutredning. Samtliga regler för konsekvensutredningar listas och länkas till nedan.

Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Riktlinjer för arbetet med konsekvensutredningar i Regeringskansliet. (pdf-fil)

Kommittéförordningen (1998:1474).