Aktuella snabblänkar:


» NNR nyhetsbrev september 2017

» Rätt underlag för rätt beslut – Åtgärder för bättre konsekvensutredningar

» Företagens syn på regelförbättringsarbetet

» NNRs årliga SKOP-undersökning om hur företagarna upplever regelkrånglet

» NNRs kommunrapporter

» Systematisk utvärdering – Politiskt ansvarstagande för effektivare regler

» NNRs rapport om Bättre styrning för effektivare regelverk

» Effektivare svenska regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige

» NNRs och Regelrådets rapport om Goldplating

» Prenumerera på nyhetsbrevet

» Avsluta prenumeration

Finansbranschen uppmanar Bolund och Thedéen att inte tumma på rättssäkerheten

NNRs medlemmar inom den finansiella sektorn, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlarföreningen och Fondbolagens Förening, har tillsammans med Svensk Försäkring skrivit till Finansmarknadsminister Per Bolund och Generaldirektör Erik Thedéen på Finansinspektionen under rubriken ”Tumma inte på rättssäkerheten”.
 
Syftet med breven är att fästa uppmärksamheten på återkommande brister i EU-regelutformningen på finansmarknadsområdet – brister som enligt branschorganisationerna och andra summerar ihop till ett demokratiskt underskott.
 
EU-processerna har genererat ett massivt regeltryck och ofta blir resultatet på nationell nivå en överlappande och oproportionerlig reglering som inte fyller sitt syfte – något som också äventyrar rättssäkerheten. I breven formulerar branschorganisationerna som undertecknat ett antal konkreta förslag på förbättringar och inbjuder Bolund och Thedéen till en dialog om frågorna.
 
Läs breven här.