Aktuella snabblänkar:


» Företagens syn på regelförbättringsarbetet

» NNRs årliga SKOP-undersökning om hur företagarna upplever regelkrånglet

» Nyhetsbrev februari 2017

» NNRs kommunrapporter

» Systematisk utvärdering – Politiskt ansvarstagande för effektivare regler

» Prioriteringar i regelförbättringsarbetet

» NNRs rapport om Bättre styrning för effektivare regelverk

» NNRs och Regelrådets rapport om Goldplating

» Effektivare svenska regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige

» Prenumerera på nyhetsbrevet

» Avsluta prenumeration

Remissvar

2012-06-18 11:30

Remiss - Ny djurskyddslag, SOU 2011:75

 

Remissvar: ny_djurskyddslag
 
2009-06-11 14:36

Betänkandet en ny alkohollag, SOU 2009:22

 

Remissvar: alkohollag
 
2009-06-01 13:06

Miljöprocess, SOU 2009:10

 

Remissvar: miljoprocess1
 
2009-02-23 12:00

Beskattningstidpunkten för näringsverksamhet (SamRob)

Angående betänkandet om beskattningstidpunkten för näringsverksamhet, SOU 2008:80, (SamRob).

Remissvar: samrob
 
2009-02-13 12:21

Enklare semesterregler, SOU 2008:95

 

Remissvar: enklare-semesterregler 
 
2009-02-11 14:47

Ändringar i föreskrifter om direktstöd

 

Remissvar: direktstod